Často kladené otázky

PROČ JE NOVELA SUCHÁ?

Alt
Stromy vysázené, kam nepatří, uhynou.

Novela neřeší, že uměle pěstované lesy neumí čelit suchu a zvyšujícím se teplotám. Důsledky vidíme už teď v hynoucích smrkových a borových lesích. Jen přírodě blízké lesy plné různých druhů dřevin mají šanci odolat.

Alt
Naráz uměle vysázené lesy chřadnou.

Lesní zákon vede k pěstování převážně uměle vysázených stejnověkých lesů. Přitom lesy vzniklé z přirozeného dorůstání jsou mnohem odolnější a zadrží tak více vody. Novela by měla nabádat k přirozené obnově lesů.

Alt
Velké mýtiny jdou naproti suchu.

Na velké mýtině už nic nebrání počasí, aby zatnulo zuby do lesní půdy. Ta vysychá, dochází k mineralizaci humusu, erozi, odplavují se živiny. Holá půda hůř zadržuje vodu. Novela by měla úmyslné mýtiny omezovat.

Alt
Vlastník musí provádět meliorace a odvodnění.

Nevěřili byste, že lesní zákon dokonce stále ještě nařizuje vlastníkům provádět v lesích meliorace. Naštěstí plnění téhle povinnosti dnes již nikdo nevyžaduje. Novela by měla naopak zakázat plošné odvodňování lesních půd.