Často kladené otázky
Prostě lesy....
Krásné místo, údolíčko uprostřed lesů v Orlických horách na hranici s Polskem..... ještě je tam naštěstí stromů dost, ale mizí, závratnou rychlostí.
Je to více než 40 let, co jsem tam byla poprvé jako malé dítě a od té doby jsem na naší chalupě trávila každé prázdniny. Stačilo vyběhnout po louce do kopce nahoru a člověk byl obklopen stromy. Mohl zažívat jakékoliv dobrodružství z oblíbených knížek, poznávat přírodu, "stopovat" zvířata, přeskakovat divoké potůčky, nacházet prameny, ze kterých se dalo pít, nebo jentak lehnout do borůvčí a cpát se spoustou modrých borůvek, jahod, malin. Prameny vyschly už před více lety, spousta potůčků zanikla, smrkové porosty mizí a místo nich zůstávají místa plná trávy a šedých pařezů, borůvčí je poničené. V podvečer už nechodí na louku před lesem jezevec, zato srnky vybíhají k chalupám i přes den, protože je vyhání zvuk motorových pil. Vzala jsem děti k jednomu prameni, který ještě existuje a lidé o něj pečují. Nejmladší byla udivená, že se mohou sklonit a z rukou napít, aniž by voda prošla potrubím a vydezinfikovaná vytekla z kohoutku, až mě to překvapilo. Moc si přeji, aby lesy zůstaly. Nemusí být smrkové, mohou být smíšené, jaké tam rostly kdysi dávno, než je lidé začali poprvé masivně sekat kvůli místním malým sklárnám, které již dávno zanikly. 

PŘIPOJTE SE K VÝZVĚ ZACHRAŇME LESY

65,212
z 100000
65.21%

Naléhavě žádáme Vládu České republiky a Parlament České republiky - zajistěte nám a našim dětem lesy věkově i druhově pestré, zdravé a krásné lesy vhodné pro odpočinek včetně ostrovů divoké přírody. Vraťte život zpět tam, kam patří.

Zajistěte ohleduplné hospodaření v lesích s akcentem na zaměstnanost místních lidí namísto velkých těžařských firem.

Upravte v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky, dotace, zaveďte lepší certifikaci veřejných lesů a změňte zadání pro státní podnik Lesy ČR.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Zaškrtnutím pole udělujete Hnutí DUHA (IČ 15547779) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na osobni.udaje@hnutiduha.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Hnutí DUHA najdete na https://zachranmelesy.cz/informacni-memorandum. za účelem informování o aktivitách v rámci výzvy Hnutí DUHA a o jeho dalších aktivitách k ochraně životního prostředí.
utm
Nedovolme, aby české lesy přišly o své kouzlo, nebo dokonce dále umíraly. Zasaďte se s námi o budoucnost českých lesů. Příroda potřebuje každého z nás.

SEDM BODŮ PRO ZDRAVÉ LESY

1. Lesy pestré, bohaté a krásné

Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám.

2. Lesy šetrně obhospodařované

Chceme lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen škaredé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy uměle vypěstované na holinách jsou náchylnější k budoucím kalamitám.

3. Lesy s ostrovy divoké přírody

Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům - pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.

4. Život v lese v rovnováze

V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.

5. Lesy pro všechny

Lesy nemají být pouze „pole na dřevo“. Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny - turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce.

6. Transparentní a ohleduplnou péči o lesy

Chceme, aby hospodaření ve veřejných lesích namísto velkých těžařských firem podporovalo zaměstnanost místních lidí včetně místních dřevozpracovatelů.

7. Zasadit se o lepší lesy

Jeden krok můžeme udělat my všichni. Apelovat touto výzvou na ty, kteří to mohou změnit a také přijmout vlastní závazek k tomu, co může ovlivnit každý z nás: při návštěvách lesa se chovat uctivě ke stromům, zvířatům, rostlinám i lesní půdě a s uvážlivostí využívat bohatství, které nám naše lesy přináší.

K TOMU JE POTŘEBA ZMĚNIT ZÁKONY, VYHLÁŠKY, DOTACE, VYBRAT LEPŠÍ CERTIFIKACI PRO VEŘEJNÉ LESY, A ZMĚNIT ZADÁNÍ PRO STÁTNÍ PODNIK LESY ČR.