Neprodávejme české lesy

Pozměňovací návrhy A.1.1. a A.1.2. („zákaz zcizení lesů”), kterými se mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.

Svým hlasem pro tyto pozměňovací návrhy můžete nám i našim dětem zajistit čistý vzduch, vodu a krásnou českou krajinu, za kterou nebudou muset platit. Hlasujte pro tento pozměňovací návrh a nechte naše lesy se všemi jeho funkcemi v našich rukou.

Téměř polovina českých lesů je ve státních rukách. Jsou to lesy nás všech. Díky tomu si může každý z nás užívat všechno, co nám les kromě dřeva nabízí. A prakticky zdarma. V lese nacházíme nejen klid pro rekreaci (rekreační a léčebná funkce lesa), společně dokážeme i hospodařit s vodou (vodohospodářská funkce lesa), chránit půdu (funkce půdoochranná) či ochlazovat místní klima (ekologická funkce). Les filtruje vzduch a zachycuje nečistoty (funkce hygienická) a v neposlední řadě je i nedílnou součástí naší krajiny (kulturní funkce), našeho domova. Na tyto funkce často zapomínáme a zajímá nás jen zisk z prodeje dřeva. Dřevo se ale během nadcházejících kalamit vytěží a lesy přestanou generovat zisk. A jak je u nás zvykem – co (státního) nevydělává, to se prodá. S prodejem lesů bychom však v podstatě navždy prodali i jeho další funkce. Potom za ně ale budeme muset vysoce platit. Soukromí investoři přece logicky chtějí na svých investicích vydělat. Kolik ale stojí živá půda, krajina a čistý vzduch? V řeči peněz o několik řádů více, než kolik se získá z prodeje dřeva. Z lidského pohledu je voda, půda a vzduch k nezaplacení. Prodej lesů se nám, tedy lidem, kteří v Česku žijí, nikdy nemůže vyplatit.
Stát by měl veřejnost ujistit, že neprodá lesy soukromým vlastníkům. V zákoně může být zakotvený zákaz zcizování českých lesů díky pozměňovacím návrhům A.1.1. a A.1.2. Neuvážené odčerpání rezervního fondu Lesů ČR do státního rozpočtu a nynější ceny dřeva neumožňují státnímu podniku stávající krizi řešit. Z takové situace by ale mohl vzejít návrh toto veřejné přírodní bohatství privatizovat. Důsledky toho by byly fatální. Stát by musel zajištění mimoprodukčních funkcí lesa nad rámec platné legislativy soukromým vlastníkům platit, což by vedlo buď ke kolapsu krajiny, nebo trvalým výdajům ze státního rozpočtu řádově nesrovnatelně vyšším než příjem z privatizace státních lesů. Návrh byl předložen do Poslanecké sněmovny v uvedené podobě již předchozí vládou na konci jejího volebního období, takže již nebyl sněmovnou projednán a schválen. Prodej lesů se dlouhodobě nevyplatí ani z ekologického a ekonomického hlediska.