Lesům patří zelená koruna

Pozměňovací návrhy G.1.1., G.1.2., G.1.3., G.1.4. a G.1.5. („rizikové dřeviny”), kterými se mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.

Hlasujte pro zelené české lesy. Jen příroda nakonec ukáže, který druh stromů vydrží sucho a změny klimatu. Vy jí svým hlasem můžete pomoct. Není tedy lepší mít lesy pestré a nespoléhat zase na smrk, který schne a žere ho kůrovec? Vždyť jen hlupák dělá stejnou chybu dvakrát.

Teď! Za Vaším domem! Přímo před našima očima hromadně usychají smrkové a borové lesy. A my v České republice nadále vysazujeme 50–70 % smrku i na místech, kde se mu nedaří. Není na čase se poučit? Aby byl les odolný, musí v něm růst různé druhy různě starých stromů. Pozměňovací návrhy G.1.1., G.1.2., G.1.3., G.1.4. a G.1.5. chtějí lesům dát zpět zelenou korunu. Hlasujme pro pestré barvy pestrých stromů, kterým se šeď mrtvých smrkových a borových lesů nebo velkých mýtin nevyrovná. Hlasujte pro živé lesy, plné barev a života.
Jednou z hlavních příčin současné krize lesů je nevhodná druhová skladba, tedy výsadba zejména smrků a borovic do prostředí, kde by v přírodě jinak nerostly. Vadí také nevhodné způsoby jejich pěstování, spolu s holosečným způsobem hospodaření. Nynější znění lesního zákona požaduje při obnově lesa vysazovat takzvané meliorační a zpevňující dřeviny (MZD), což jsou především listnáče a jedle. Jejich podíl ale stanovila vyhláška č. 83/1996 Sb. v roce 1996 na velmi nízké úrovni většinou mezi 5 až 30 %. Tím umožnila ve většině našich lesů nadále vysazovat převážně smrky, a to i na zcela nevhodných stanovištích. Vzhledem k postupujícím klimatickým změnám je zapotřebí řešit tento problém zásadní změnou. Ministerstvo sice na konci loňského roku vydalo vyhlášku novou (č. 293/2018), ale podíl MZD v oblastech, kde je nejvíce ohrožených smrkových porostů, zvýšilo průměrně o pouhých 10 %, takže je tam nadále možné vysazovat 50-70 % smrku. Úprava zákona proto nyní musí vést k důraznějšímu trvání na porostech, které jsou schopné plnit všechny funkce lesa a jsou tedy dostatečně smíšené a odolné.