Požádejte prosím premiéra Babiše, aby se aktivně zapojil do změny pravidel, která mají řešit příčiny stavu českých lesů. Ten je převážně kvůli suchu a nevhodnému pěstování monokulturních smrčin dlouhodobě nejhorší v Evropě. A vysazují se dál. Pošlete panu premiérovi fotku malých smrčků, aby to viděl - o postupnou nápravu by se totiž měli zasadit všichni představitelé vlády pod jeho vedením. Prvním krokem by mělo být přijetí připomínek v nové vyhlášce zákona o lesích, jež by měla vést ke zdravým a pestrým lesům, jak navrhuje Ministerstvo životního prostředí, kraje, odborníci a občané, které ale Ministerstvo zemědělství zatím nepřijalo.

Co je na návrhu nové vyhlášky špatně

Alt
SLIB MINISTRA TOMANA ZATÍM NENÍ SPLNĚNÝ

Ministr zemědělství Miroslav Toman při svém úvodním projevu v Poslanecké sněmovně v červenci tohoto roku řekl, že se zaměří na to, aby vrátil české lesy do podoby “skladbou druhově pestrých lesů a plnících všechny funkce lesa, nejen tu produkční, půdoochranou, vodoochranou a rekreační”.

75 %
SMRKU MŮŽE BÝT V RIZIKOVÝCH OBLASTECH DALŠÍ STOLETÍ, POKUD MZE NEPŘIJME NÁVRHY ZMĚN

Ministerstvo zemědělství v rozporu s tím dříve navrhlo ( zde) umožnit vysazování až 75 % smrku na nevhodných stanovištích. Právě plantáže nevhodně pěstovaného smrku přitom jsou jednou z hlavních příčin dnešní krize lesů.

1 200 LIDÍ
NAPSALO EXMINISTRU MILKOVI, ŽE CHTĚJÍ PESTRÉ LESY. MINISTERSTVO JE IGNORUJE

Úředníci MZe zatím nevyslyšeli připomínky k vyhlášce, kterými Ministerstvo životního prostředí ( zde), kraje, vědci a více než 1200 občanů vyjádřilo, že posun k pestřejším, přírodě bližším a odolnějším lesům již není možné odkládat ( Podrobněji zde).

10 ÚPRAV Z VYHLÁŠKY,
KTERÁ LESŮM ŠKODÍ, UDĚLÁ VYHLÁŠKU, KTERÁ POMÁHÁ

Zástupce Hnutí DUHA na jednání odborné platformy, kterou Ministerstvo zemědělství pro řešení krize lesů zřídilo, přednesl připomínky, zaslal ministerstvu zemědělství deset zásadních bodů písemně ( zde) a nabídl možnost dalších jednání. Schůzka neproběhla a návrhy dosud nebyly zohledněné.

Alt
PREMIÉR BY MĚL ŘEŠIT HLAVNĚ PŘÍČINY,
NEJEN DŮSLEDKY SMRKOVÉ KALAMITY

Přitom již v červnu premiéru Andreji Babišovi praktičtí lesníci a Hnutí DUHA poskytli odborné podklady a zároveň se na něj obrátili s výzvou ( zde), aby dohlédl na zapracování připomínek do problematické vyhlášky, a dostál tak svému slibu, že se krizi lesů bude věnovat. Premiér i ministři o věci jednají, skutečný pokrok ale dosud chybí.

303 lidí napsalo panu premiérovi o zdravé lesy. Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Prosím vyslyšte hlasy těch, kte...
Už jen proto, že planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčujeme si ji od svých dětí a vnoučat si myslím, že se ve Vašem p...

Ema J.

Celý dopis

Předmět: Prosím vyslyšte hlasy těch, kte...

Už jen proto, že planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčujeme si ji od svých dětí a vnoučat si myslím, že se ve Vašem programu najde chvilka na zamyšlení co můžete udělat pro to, abyste mohl dopřát svým vnukům vzít své vnuky do lesa na houby.
Děkuji, že Vám to není lhostejné.

Ema J.

Předmět: Prosím vyslyšte hlasy těch, kte...
Už jen proto, že planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčujeme si ji od svých dětí a vnoučat si myslím, že se ve Vašem p...

Ema J.

Celý dopis

Předmět: Prosím vyslyšte hlasy těch, kte...

Už jen proto, že planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčujeme si ji od svých dětí a vnoučat si myslím, že se ve Vašem programu najde chvilka na zamyšlení co můžete udělat pro to, abyste mohl dopřát svým vnukům vzít své vnuky do lesa na houby.
Děkuji, že Vám to není lhostejné.

Ema J.

Předmět: prosba lesa
Milý člověče! Jsem dárcem tepla ve tvém krbu za chladných nocí v zimě a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce. Já jsem...

Václava M.

Celý dopis

Předmět: prosba lesa

Milý člověče!
Jsem dárcem tepla ve tvém krbu za chladných nocí v zimě a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce. Já jsem dal trámoví tvému obydlí a desku tvému stolu. Ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleč tvého rádla. Já jsem dodal topůrka na tvé sekyrky a branku do tvého plotu, ze mne je dřevo tvé kolébky i tvoje rakev. Jsem tím, čím pro blahobyt je chléb a pro krásu kvítí. Slyš tedy moji prosbu:
N E P U S T O Š M N E ! ! !

Václava M.