Požádejte prosím premiéra Babiše, aby se aktivně zapojil do změny pravidel, která mají řešit příčiny stavu českých lesů. Ten je převážně kvůli suchu a nevhodnému pěstování monokulturních smrčin dlouhodobě nejhorší v Evropě. A vysazují se dál. Pošlete panu premiérovi fotku malých smrčků, aby to viděl - o postupnou nápravu by se totiž měli zasadit všichni představitelé vlády pod jeho vedením. Prvním krokem by mělo být přijetí připomínek v nové vyhlášce zákona o lesích, jež by měla vést ke zdravým a pestrým lesům, jak navrhuje Ministerstvo životního prostředí, kraje, odborníci a občané, které ale Ministerstvo zemědělství zatím nepřijalo.

Co je na návrhu nové vyhlášky špatně

Alt
SLIB MINISTRA TOMANA ZATÍM NENÍ SPLNĚNÝ

Ministr zemědělství Miroslav Toman při svém úvodním projevu v Poslanecké sněmovně v červenci tohoto roku řekl, že se zaměří na to, aby vrátil české lesy do podoby “skladbou druhově pestrých lesů a plnících všechny funkce lesa, nejen tu produkční, půdoochranou, vodoochranou a rekreační”.

75 %
SMRKU MŮŽE BÝT V RIZIKOVÝCH OBLASTECH DALŠÍ STOLETÍ, POKUD MZE NEPŘIJME NÁVRHY ZMĚN

Ministerstvo zemědělství v rozporu s tím dříve navrhlo ( zde) umožnit vysazování až 75 % smrku na nevhodných stanovištích. Právě plantáže nevhodně pěstovaného smrku přitom jsou jednou z hlavních příčin dnešní krize lesů.

1 200 LIDÍ
NAPSALO EXMINISTRU MILKOVI, ŽE CHTĚJÍ PESTRÉ LESY. MINISTERSTVO JE IGNORUJE

Úředníci MZe zatím nevyslyšeli připomínky k vyhlášce, kterými Ministerstvo životního prostředí ( zde), kraje, vědci a více než 1200 občanů vyjádřilo, že posun k pestřejším, přírodě bližším a odolnějším lesům již není možné odkládat ( Podrobněji zde).

10 ÚPRAV Z VYHLÁŠKY,
KTERÁ LESŮM ŠKODÍ, UDĚLÁ VYHLÁŠKU, KTERÁ POMÁHÁ

Zástupce Hnutí DUHA na jednání odborné platformy, kterou Ministerstvo zemědělství pro řešení krize lesů zřídilo, přednesl připomínky, zaslal ministerstvu zemědělství deset zásadních bodů písemně ( zde) a nabídl možnost dalších jednání. Schůzka neproběhla a návrhy dosud nebyly zohledněné.

Alt
PREMIÉR BY MĚL ŘEŠIT HLAVNĚ PŘÍČINY,
NEJEN DŮSLEDKY SMRKOVÉ KALAMITY

Přitom již v červnu premiéru Andreji Babišovi praktičtí lesníci a Hnutí DUHA poskytli odborné podklady a zároveň se na něj obrátili s výzvou ( zde), aby dohlédl na zapracování připomínek do problematické vyhlášky, a dostál tak svému slibu, že se krizi lesů bude věnovat. Premiér i ministři o věci jednají, skutečný pokrok ale dosud chybí.

303 lidí napsalo panu premiérovi o zdravé lesy. Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Můj dnešní den
Dnes mi můj 17ti letý bratr říkal vtip: Sedí dva chlapi v hospodě a jeden se ptá druhého, "koho budeš volit?". "Kom...

Eliška N.

Celý dopis

Předmět: Můj dnešní den

Dnes mi můj 17ti letý bratr říkal vtip: Sedí dva chlapi v hospodě a jeden se ptá druhého, "koho budeš volit?". "Komunisty", odpovídá druhý. "To jo, ale jakou stranu?..." A smějeme se na celé kolo.
Když mně bylo 17 let, bylo milénium, byla za námi divoká 90-tá léta. Ti co během 90tek nezbohatli byli naštvaní na ty, co to stihli a sami na sebe. Česká společnost postupně ztrácela soucit a smysl pro solidaritu, jak je trefně popsáno v článku "If the Czech economy is thriving, why are we so poor" v deníku the Guardian. Proč by měl mít český člověk porozumění s jinými (migranty), když mu od revoluce nikdo nepomohl?
Další výjev toho dne. Má máma si bere letáky od KDU-ČSL, jen aby získala 2 pytlíky čaje a žeton do nákupního vozíku. Po 5ti metrech hází letáky do koše. Dost mě to rozčílí a tahám barevně tištěné papíry z koše a jdu je vrátit vyschlé staré ženě stojící u stánku KDU-ČSL, která mě napomíná, že to se mamince nedělá. Ačkoliv se má matka má víc než dobře, nikdy nepromarní možnost získat něco ZDARMA. Nespatřuje v tom pranic lehkovážného ani špatného. Hádat se se starší generací a vysvětlovat, že jde o plýtvání je dost náročné a nevede to ke změně jejich chování.
Změna musí být vedena zhora. Nahoře jste opět vy, pane Babiši, díky komunistům. Veďte prosím, tuto změnu. ZasaĎte se o sázení druhově rozmanitých stromů, omezení holosečí, k udržitelnému hospodaření v našich krásných lesích.

Děkuji, občanka ČR

Eliška N.

Předmět:
Hey. I sent a screenshot. Did you get it?

SuzanHex S.

Celý dopis

Předmět:

Hey. I sent a screenshot. Did you get it?

SuzanHex S.

Předmět: Prosím vyslyšte hlasy těch, kte...
Už jen proto, že planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčujeme si ji od svých dětí a vnoučat si myslím, že se ve Vašem p...

Ema J.

Celý dopis

Předmět: Prosím vyslyšte hlasy těch, kte...

Už jen proto, že planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčujeme si ji od svých dětí a vnoučat si myslím, že se ve Vašem programu najde chvilka na zamyšlení co můžete udělat pro to, abyste mohl dopřát svým vnukům vzít své vnuky do lesa na houby.
Děkuji, že Vám to není lhostejné.

Ema J.