Požádejte prosím premiéra Babiše, aby se aktivně zapojil do změny pravidel, která mají řešit příčiny stavu českých lesů. Ten je převážně kvůli suchu a nevhodnému pěstování monokulturních smrčin dlouhodobě nejhorší v Evropě. A vysazují se dál. Pošlete panu premiérovi fotku malých smrčků, aby to viděl - o postupnou nápravu by se totiž měli zasadit všichni představitelé vlády pod jeho vedením. Prvním krokem by mělo být přijetí připomínek v nové vyhlášce zákona o lesích, jež by měla vést ke zdravým a pestrým lesům, jak navrhuje Ministerstvo životního prostředí, kraje, odborníci a občané, které ale Ministerstvo zemědělství zatím nepřijalo.

Co je na návrhu nové vyhlášky špatně

Alt
SLIB MINISTRA TOMANA ZATÍM NENÍ SPLNĚNÝ

Ministr zemědělství Miroslav Toman při svém úvodním projevu v Poslanecké sněmovně v červenci tohoto roku řekl, že se zaměří na to, aby vrátil české lesy do podoby “skladbou druhově pestrých lesů a plnících všechny funkce lesa, nejen tu produkční, půdoochranou, vodoochranou a rekreační”.

75 %
SMRKU MŮŽE BÝT V RIZIKOVÝCH OBLASTECH DALŠÍ STOLETÍ, POKUD MZE NEPŘIJME NÁVRHY ZMĚN

Ministerstvo zemědělství v rozporu s tím dříve navrhlo ( zde) umožnit vysazování až 75 % smrku na nevhodných stanovištích. Právě plantáže nevhodně pěstovaného smrku přitom jsou jednou z hlavních příčin dnešní krize lesů.

1 200 LIDÍ
NAPSALO EXMINISTRU MILKOVI, ŽE CHTĚJÍ PESTRÉ LESY. MINISTERSTVO JE IGNORUJE

Úředníci MZe zatím nevyslyšeli připomínky k vyhlášce, kterými Ministerstvo životního prostředí ( zde), kraje, vědci a více než 1200 občanů vyjádřilo, že posun k pestřejším, přírodě bližším a odolnějším lesům již není možné odkládat ( Podrobněji zde).

10 ÚPRAV Z VYHLÁŠKY,
KTERÁ LESŮM ŠKODÍ, UDĚLÁ VYHLÁŠKU, KTERÁ POMÁHÁ

Zástupce Hnutí DUHA na jednání odborné platformy, kterou Ministerstvo zemědělství pro řešení krize lesů zřídilo, přednesl připomínky, zaslal ministerstvu zemědělství deset zásadních bodů písemně ( zde) a nabídl možnost dalších jednání. Schůzka neproběhla a návrhy dosud nebyly zohledněné.

Alt
PREMIÉR BY MĚL ŘEŠIT HLAVNĚ PŘÍČINY,
NEJEN DŮSLEDKY SMRKOVÉ KALAMITY

Přitom již v červnu premiéru Andreji Babišovi praktičtí lesníci a Hnutí DUHA poskytli odborné podklady a zároveň se na něj obrátili s výzvou ( zde), aby dohlédl na zapracování připomínek do problematické vyhlášky, a dostál tak svému slibu, že se krizi lesů bude věnovat. Premiér i ministři o věci jednají, skutečný pokrok ale dosud chybí.

303 lidí napsalo panu premiérovi o zdravé lesy. Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: vyhláška k zákonu o lesích
Vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři celý život se při pozorování ptactva toulám po evropských lesích. Vždy mě překva...

Jan K.

Celý dopis

Předmět: vyhláška k zákonu o lesích

Vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři
celý život se při pozorování ptactva toulám po evropských lesích. Vždy mě překvapovala odlišná skladba lesů v České republice. Smrkové monokultury jsou ve vhodných podmínkách sice krásné, ale nesmí dojít ke kůrovcové kalamitě nebo suchu.
Protože se v poslední době potuluji přímo po rakousko-české hranici, mám možnost i srovnání důsledků kůrovce na obou stranách hranice.
Chápu, že pěstování smrku má své ekonomické výhody, ale není mi jasné, proč se za současných změněných klimatických i ekonomických podmínek znovu ženeme do dalšího vysazování smrkových monokultur.
Z tohoto důvodu žádám o přehodnocení vyhlášky k zákonu o lesích.
S pozdravem Ing. Jan Kaiser

Jan K.

Předmět: Zachraňme lesy, chceme zdravé l...
Dobrý den pane premiére, věřím že Vám není lhostejné jak se mění klima planety, že začíná ubývat vody, tohle léto bylo důkazem, je...

Jana P.

Celý dopis

Předmět: Zachraňme lesy, chceme zdravé l...

Dobrý den pane premiére, věřím že Vám není lhostejné jak se mění klima planety, že začíná ubývat vody, tohle léto bylo důkazem, je známo že lesy zadržují vodu v krajině, je to prospěšné. Je potřeba se této problematice věnovat. Děkuji Pospíšilová

Jana P.

Předmět: ZDRAVÝ LES
Vážený pane premiére, naléhavě Vás prosím, abyste využil svého postavení a zasadil se o přijetí potřebných změn v nové vyhlášce...

Pavel Š.

Celý dopis

Předmět: ZDRAVÝ LES

Vážený pane premiére,

naléhavě Vás prosím, abyste využil svého postavení a zasadil se o přijetí potřebných změn v nové vyhlášce zákona o lesích. Tato vyhláška by měla vést KE SMÍŠENÝM, a tedy zdravým lesům. Jen tak naše země bude schopna dobře čelit suchům, které se v dalších letech očekávají.

S pozdravem
PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.

Pavel Š.