Požádejte prosím premiéra Babiše, aby se aktivně zapojil do změny pravidel, která mají řešit příčiny stavu českých lesů. Ten je převážně kvůli suchu a nevhodnému pěstování monokulturních smrčin dlouhodobě nejhorší v Evropě. A vysazují se dál. Pošlete panu premiérovi fotku malých smrčků, aby to viděl - o postupnou nápravu by se totiž měli zasadit všichni představitelé vlády pod jeho vedením. Prvním krokem by mělo být přijetí připomínek v nové vyhlášce zákona o lesích, jež by měla vést ke zdravým a pestrým lesům, jak navrhuje Ministerstvo životního prostředí, kraje, odborníci a občané, které ale Ministerstvo zemědělství zatím nepřijalo.

Co je na návrhu nové vyhlášky špatně

Alt
SLIB MINISTRA TOMANA ZATÍM NENÍ SPLNĚNÝ

Ministr zemědělství Miroslav Toman při svém úvodním projevu v Poslanecké sněmovně v červenci tohoto roku řekl, že se zaměří na to, aby vrátil české lesy do podoby “skladbou druhově pestrých lesů a plnících všechny funkce lesa, nejen tu produkční, půdoochranou, vodoochranou a rekreační”.

75 %
SMRKU MŮŽE BÝT V RIZIKOVÝCH OBLASTECH DALŠÍ STOLETÍ, POKUD MZE NEPŘIJME NÁVRHY ZMĚN

Ministerstvo zemědělství v rozporu s tím dříve navrhlo ( zde) umožnit vysazování až 75 % smrku na nevhodných stanovištích. Právě plantáže nevhodně pěstovaného smrku přitom jsou jednou z hlavních příčin dnešní krize lesů.

1 200 LIDÍ
NAPSALO EXMINISTRU MILKOVI, ŽE CHTĚJÍ PESTRÉ LESY. MINISTERSTVO JE IGNORUJE

Úředníci MZe zatím nevyslyšeli připomínky k vyhlášce, kterými Ministerstvo životního prostředí ( zde), kraje, vědci a více než 1200 občanů vyjádřilo, že posun k pestřejším, přírodě bližším a odolnějším lesům již není možné odkládat ( Podrobněji zde).

10 ÚPRAV Z VYHLÁŠKY,
KTERÁ LESŮM ŠKODÍ, UDĚLÁ VYHLÁŠKU, KTERÁ POMÁHÁ

Zástupce Hnutí DUHA na jednání odborné platformy, kterou Ministerstvo zemědělství pro řešení krize lesů zřídilo, přednesl připomínky, zaslal ministerstvu zemědělství deset zásadních bodů písemně ( zde) a nabídl možnost dalších jednání. Schůzka neproběhla a návrhy dosud nebyly zohledněné.

Alt
PREMIÉR BY MĚL ŘEŠIT HLAVNĚ PŘÍČINY,
NEJEN DŮSLEDKY SMRKOVÉ KALAMITY

Přitom již v červnu premiéru Andreji Babišovi praktičtí lesníci a Hnutí DUHA poskytli odborné podklady a zároveň se na něj obrátili s výzvou ( zde), aby dohlédl na zapracování připomínek do problematické vyhlášky, a dostál tak svému slibu, že se krizi lesů bude věnovat. Premiér i ministři o věci jednají, skutečný pokrok ale dosud chybí.

303 lidí napsalo panu premiérovi o zdravé lesy. Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Les není pole
Pane Babiši, posílám vám fotku z letošní zimy. Jak vidíte, lesníci pořád sázejí stromy do řad, ačkoliv z jejich oficiálních prohl...

Žaneta G.

Celý dopis

Předmět: Les není pole

Pane Babiši,
posílám vám fotku z letošní zimy. Jak vidíte, lesníci pořád sázejí stromy do řad, ačkoliv z jejich oficiálních prohlášení je jasné, že právě tato metoda nese část viny za to, že stav lesů je takový jaký.

Je úplně jedno, čí je to les. Kdo nese zodpovědnost. Tu nesete především vy, protože jen slibujete, že pravidla změníte a skutek utek.

Můžete si klidně na FB dát, že sázíte stromy, jestli potřebujete tip na kampaň.

Zdravím

Žaneta Gregorová, Čerčany

Žaneta G.

Předmět: Vyhláška k zákonu o lesích
Vážený pane premiére, jako občan této republiky se na Vás obracím prostřednictvím tohoto dopisu, abyste pomohl prosadit myšlenk...

Lukáš H.

Celý dopis

Předmět: Vyhláška k zákonu o lesích

Vážený pane premiére,

jako občan této republiky se na Vás obracím prostřednictvím tohoto dopisu, abyste pomohl prosadit myšlenku odolných a zdravých lesů. Lesy jsou v našem mírném pásu přirozené přírodní společenstvo. Přírodní lesy nebo lépe "přírodě blízké lesy" byly však pod tlakem intenzivního lesního hospodaření změněny na často stanovištně nevhodné monokultury. Ty však podléhají daleko více jevům, které jsou v přírodě přirozené, ale díky přírodní rovnováze jsou minimalizovány (lýkožrout aj. hmyz vázaný na stromy jako jejich přirozený predátor, dále jsou to extrémní jevy počasí, způsobující polomy (vítr, sníh) a v posledních letech pak nedostatek srážek, na které jsou citlivé především smrky).
Vysazujme proto lesy, které budou co nejvíce odpovídat přirozené (resp. přírodě blízké skladbě), jednak podpoříme jejich přirozené funkce v krajině, dále pak omezíme nutnost mimořádných zásahů v případě nějaké přírodní kalamity.
Děkuji.

S pozdravem

Ing. Lukáš Handl

Lukáš H.

Předmět: Vyhláška k zákonu o lesích,
Dobrý den, jsem přesvědčena, že právě druhově různorodé lesy a co nejméně smrkových monokultur je cesta kupředu pro náše lesy a kr...

Kateřina Ś.

Celý dopis

Předmět: Vyhláška k zákonu o lesích,

Dobrý den, jsem přesvědčena, že právě druhově různorodé lesy a co nejméně smrkových monokultur je cesta kupředu pro náše lesy a krajinu. Prosím zasaďte se o prosazení kroků vedoucích právě k tomuto.

Kateřina Ś.