Pro lesní půdu znamená holosečné kácení šok. Velká plocha je namísto stínu náhle vystavena přímému slunci i dalším vlivům. V důsledku toho dochází k vyplavování živin, degradaci půdní struktury. Půda se zhutňuje, ztrácí pórovitost, a tím i kapacitu zadržovat vodu. Půdní organismy umírají.