Smrk je sice dřevina, která zvládla kromě svého původního rozšíření na horách i umělé rozšíření do nižších nadmořských výšek, které mají teplejší a sušší podnebí, nicméně na další oteplování a vysušování české krajiny se zde již přizpůsobit neumí. Vzhledem k postupujícímu oteplování se smrk začíná šířit tam, kde byla dříve jen vysokohorská kleč a plošně odumírá v nižších polohách, pokud je pod dodatečným tlakem znečištění, chorob, či nedostatku vody.