Často kladené otázky
04Apr

Boj s kůrovcem dosavadními způsoby je zbytečný a škodlivý, vzkazují vědci z mezinárodní konference vládě a lesníkům

Na dnešní mezinárodní konferenci Evropského lesnického institutu (EFI) v Praze za přítomnosti ministra zemědělství Miroslava Tomana a zástupců ministerstev dalších evropských zemí, vlastníků lesů a odborníků z celé Evropy uvedl v hlavním příspěvku člen vedení Institutu lesnictví vídeňské univerzity BOKU Rupert Seidl [1]: „Kalamity budou silně narůstat a nedostaneme je pod kontrolu. Budeme se muset naučit s poškozeními lesa jako přirozenými procesy žít. Musíme to vidět jako šanci, jako příležitost vytvořit nové adaptované lesy.
02Apr

Hrozí zvýšené použití nebezpečné chemie. Ministerstvo zemědělství nezvládlo rajonizaci lesů.

Kvalitně provedená rajonizace by při vhodném vymezení umožnila soustředit již tak omezené těžební kapacity do oblastí, kde zásahy mají ještě skutečně smysl. Ve zbylých oblastech by se nemuselo zbytečně a ničivě zasahovat. Ochránila by tak lesní půdu, mikroklima, vodní režim a podmínky pro růst nového lesa [1].

Promarněná příležitost
28Mar

Využije ministr Miroslav Toman rajonizaci lesů pro ochranu před zbytečným kácením a používáním jedovaté chemie?

Rajonizace je krok dobrým směrem, ale řeší jen následky kalamity. K tomu, aby se rozsáhlé kalamity v budoucnosti neopakovaly, je potřeba řešit konečně i příčiny: začít pěstovat pestré smíšené lesy bez holosečí. To se očekávalo od druhé novely zákona o lesích, kterou předložilo Ministerstvo zemědělství [3].
15Mar

Novela lesního zákona prošla prvním čtením, změna nyní záleží hlavně na vládních stranách. Zatím je bezzubá.

Poslankyně a poslanci dnes v prvním čtení projednali změnu zákona o lesích, jenž by podle ministerstva zemědělství měla v souvislosti s krizí smrkového hospodaření vyřešit „nejpalčivější problémy, s nimiž se praxe v současné době potýká”. [1]
 
Navzdory tomuto zdůvodnění v důvodové zprávě, které vychází z předchozího zmocnění od Poslanecké sněmovny [2], stávající znění návrhu se týká pouze okrajových věcí, které lesní krizi neřeší, jako je usnadnění přenosu sazenic a semen mezi přírodními oblastmi a rozšíření povinností odborných lesních hospodářů [3]. 
 
06Mar

Ministr zemědělství Miroslav Toman může omezit zbytečné kácení a používání jedovaté chemie. Poslanecká sněmovna změnila zákon o lesích.

Novela umožňuje soustředit nedostatečné kapacity těžařů do oblastí, kde ministerstvo usoudí, že zásahy proti kůrovci ještě zpomalí rozpad hynoucích smrkových lesů.

Dokáže ministr Toman naplnit naši důvěru?
04Mar

Poslanci budou hlasovat o rychlé lesní novele. Dorazí české lesy masivní nasazení jedovaté chemie?

Hnutí DUHA považuje tuto změnu dosud platných a zcela nevyhovujících pravidel pro hospodaření v lesích za správný postup. Varuje však, že pokud ministr Miroslav Toman vymezí oblasti, v nichž se nemusí zasahovat, příliš úzce, může to pro naše lesy znamenat plošné nasazení jedovatých chemických postřiků.

Co se stane, když ministerstvo vymezí rajony příliš úzce?
03Mar

Stanovisko Hnutí DUHA k Lesnické výzvě: Dotace by neměly vést k návratu k lesnictví závislému na stálé státní podpoře

Ekologická organizace zároveň upozorňuje, že ve výzvě nejsou pojmenované opravdové příčiny současné krize lesů: nemůže za ni primárně změna klimatu, ale hospodářství orientované na rychlý zisk, které je mnohem rizikovější než přírodě blízké způsoby lesnictví [2].
 
Něco tomu chybí
04Feb

Novela lesního zákona připomíná Potěmkinovu vesnici

Ministr zemědělství Miroslav Toman předložil novelu vládě s tím, že je kvůli kalamitě potřeba vyřešit nejurgentnější problémy lesního zákona [1]. Tyto úpravy mají být dle Ministerstva zemědělství odpovědí na výzvu Poslanecké sněmovny z července 2018 [2] a mají také reagovat na doporučení lesnických koncepcí [3]. Nejspíš jste zvědaví, čeho se dílčí úpravy týkají? Například usnadnění přenosu sazenic a semen mezi přírodními oblastmi nebo rozšíření povinností odborných lesních hospodářů [4]. Předložená novela bohužel nenaplňuje ani usnesení poslanců ani doporučení odborníků.
10Jan

Výzkumníci Akademie věd vybízí: Pouze změna lesního zákona může zachránit české lesy

Stanovisko prezentoval na včerejším semináři Akademie věd [1] předseda Komise [2] MUDr. Radim J. Šrám, DrSc.:  „Jde o tak zásadní změny, že musí být řešeny novým zákonem a doprovázeny požadavkem příslušného vzdělávání lesních odborníků. Polovičatá řešení formou novel existujících podzákonných norem nemohou přinést skutečnou funkční změnu současného stavu lesnické legislativy, která dnes nerespektuje vědecké poznatky a v lese vidí stále především hospodářský nástroj.”

Sedm důvodů, proč se lesům nedaří a jak to změnit
19Dec

Poslanci zamítli tunelování Nové zelené úsporám pro dotace na lesní hospodaření. Vlastníci lesů potřebují podporu, ale dobře cílenou a z jiných zdrojů.

Podle Hnutí DUHA je kvůli krizi lesů podpora vlastníků potřebná. Není však možné brát ji z jiných programů ve sloužících ve prospěch ochrany krajiny, životního prostředí či klimatu. Podpora vlastníkům také musí být cílená tak, aby skutečně vedla k ozdravení našich lesů a předcházela dalším kalamitám. Dotace na zalesnění proto musí vést k věkově a druhově pestrým lesům. Je potřeba podporovat přirozené zmlazení a přípravné dřeviny, a naopak nepodporovat lesy obhospodařované holosečemi a zalesňování nepůvodními stromy. Jde  například o smrky v nižších a středních polohách.