Často kladené otázky
10Jun

Osud českých lesů je v rukou poslanců a poslankyň. Ve středu projednají novelu lesního zákona. Ministerstvo zemědělství se ale snaží zablokovat změny k ozdravení našich lesů

Poslanecká sněmovna přijala loni v červenci usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo zemědělství o provedení legislativních změn potřebných k účinnému postupu proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích. Poslanecký Výbor pro životní prostředí pak v listopadu vyzval vládu k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity.
10Jun

Poslanci a poslankyně doplnili novelu o dobré návrhy. Ještě musí projít hlasováním.

Ustanovit povinnost obnovovat lesy ekologicky a klimaticky vhodnými dřevinami. Stanovit maximální podíly rizikových dřevin při obnově lesů.
08Jun

“Zachraňte naše přátele v lese,” žádají stromy v českých a moravských městech

Na stromech se objevují nápisy jako “Neprodukuji vzduch, dokud se nezmění zákon” nebo “Já z toho opadám”. Vzkazy upozorňují, že lesní zákon je potřeba zlepšit tak, aby usnadnil pěstování pestrých listnatých lesů, zamezil holosečím či omezil škody působené na mladých stromcích přemnoženou zvěří.
05Jun

EXKLUZIVNĚ: Air strike! První česká stávka stromů zahájena

Zástupce stávkového výboru vyzývá občany České republiky, aby stromy ve stávce podpořili a pomohli jim při výrobě piket, bannerů a transparentů. "Bez pomoci lidí se neobejdeme, hlavním důvodem je absence horních končetin a tím znemožnení psaní piket a bannerů." upřesnil mluvčí stávkového výboru. 
29May

Už 40 000 signatářů výzvy Zachraňme lesy požaduje zlepšení novely lesního zákona. Lidé žádají poslance a poslankyně o pestré a odolné lesy

Výzvu Zachraňme lesy, požadující nápravu tristního stavu českých lesů, podepsalo jen za poslední měsíc 17 000 lidí. Každý den se připojují stovky dalších obyvatel ČR, celkem se jich k podpoře této výzvy přihlásilo přes 40 000 [1]. Poslanci a poslankyně Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí mají pouze necelý týden do 3. června na to, aby změny v lesním zákonu navrhli. Tyto výbory budou novelu včetně pozměňovacích návrhů projednávat už 12. června.
22May

77 % Čechů a Češek požaduje lepší zákony pro boj s globálním odlesňováním

Celkem 89 % dospělých Čechů a Češek zároveň uvádí, že odlesňování považují za škodlivé pro lidi i volně žijící zvířata. Dle prognóz Ministerstva zemědělství se v Česku budou smrkové lesy rozpadat letos rychlostí nejméně jednoho fotbalového hřiště za tři minuty. [2] Výsledky reprezentativního výzkumu přitom ukazují, že dle 70 % české veřejnosti věnuje česká vláda odlesňování nedostatečnou pozornost. [1]
15May

Premiér Babiš se seznámil s kůrovcem: Společně s ministry zemědělství a životního prostředí slibují změnu druhové skladby lesů.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) na místě uvedl: „Snažíme se o pestrost lesů. Podporujeme vlastníky při snaze o dosažení pestrosti, různorodosti, při různé věkové skladbě tak, aby lesy byly odolnější vůči kůrovci. Snažíme se i změnit model obchodování se dřevem ve státním podniku Lesy ČR. Děláme spoustu dalších opatření.”
 
06May

Víc než milion druhů na Zemi je ohroženo vyhynutím, říká dosud nejúplnější vědecká zpráva. Evropské země musí být lídrem v zastavení ekologického kolapsu.

Tyto ohrožené druhy pro svůj vývoj potřebují druhově a věkově pestré lesy s dostatečnou plochou světlin. Požadavky výzvy Zachraňme lesy těmto a další živočichům vhodné podmínky k životu opět navrátí. Nejde však jen o lesy, významnými problémy u nás trpí také zemědělská krajina [2].   

Hodnocení vydala Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), obdoba proslulého vědeckého panelu IPCC, který přináší hodnocení změny klimatu.
02May

Pojeďte s námi pomáhat přírodě na Týdnech pro les a divočinu 2019

Blíží se léto. Období, kdy můžete poznávat a plnými doušky vychutnávat tajuplné krásy přírody, vidět nevšední scenérie a zažít kouzlo nepoznaného. I letos jsme pro vás v Hnutí DUHA připravili dobrovolnické pobyty v divokých i ochočenějších koutech naší krajiny.
30Apr

Zvířátka z Kůrovcového lesa

Smrkové monokulturní lesy podléhají v nevhodných podmínkách mimo jiné kůrovci, houbě václavce nebo větrným kalamitám. A nejen ony, klimatická změna přináší sucho, které oslabuje veškeré stromy a ne každý dokáže v těchto podmínkách přežít. Spolu s vykácenými stromy přichází o místo k životu i zvířata, přitom ne vždy je kácení nutné – třeba pokud kůrovec z napadených stromů již vyletěl, a jejich pokácení je tím pádem zbytečné.
26Apr

Na Ministerstvu zemědělství a ve státním podniku Lesy ČR proběhla razie Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kvůli kůrovcové kalamitě.

Ukončení smluv mohlo mít smysl, kdyby tím Lesy ČR opustily pro lesy nevýhodný model zadávání komplexních zakázek velkým těžařským firmám. To znamená, že na velkém území získá jedna velká firma zakázku na všechny práce v lese, těžbu dřeva i prodej dřeva a má tím veškerou kontrolu nad vytěženým dřevem. Práci pak často přeprodává živnostníkům, které málo platí. Tenhle systém nesmírně výhodný pro největší těžařské firmy zavedl v roce 2010 ministr Ivan Fuksa (ODS).
24Apr

MŽP hodlá obětovat těžařům stovky km2 cenných lesů v CHKO. Ekologické organizace trvají na důsledném dodržování zákona.

Kůrovec napadl už 133 km2 I. a II. zón zejména v CHKO Jeseníky, Beskydy a Ždárské vrchy. Potenciální ohrožení – v závislosti na postupu kůrovcové kalamity – se však týká v těchto zónách i v dalších CHKO území patnáctkrát většího. Jde celkem o 2 050 km2 lesů, tedy o téměř polovinu rozlohy těchto nejcennějších částí chráněných krajinných oblastí (pro srovnání jde o plochu dvou průměrných okresů). Mezi další nejvíc ohrožená území patří CHKO Orlické hory, Brdy a Český les s dominantní rozlohou smrkových lesů. 

Výjimky pro plošnou těžbu a jedovatou chemii