Často kladené otázky
16Dec

Novela zákona o drahách může vést ke kácení stovek tisíc zdravých stromů

Možnost pádu stromu na trať vyvolává oprávněné obavy, nejen mezi cestujícími, ale také u strojvedoucích. Železniční síť by měla fungovat s co nejmenšími obtížemi, hladce a rychle. Především proto, že se jedná o jeden z nejekologičtějších a nejspolehlivějších přepravních prostředků. I s ohledem na tyto argumenty současná praxe umožňuje nutné kácení u tratí provádět bez omezení. Je to orgán ochrany přírody, kdo případně musí zdůvodnit zachování stromu a drážní úřad s tím musí souhlasit. Poslanci a poslankyně ale v novele drážního zákona navrhli tuto formulaci v § 10 změnit.
12Dec

Získají české lesy pět let svobody? Aneb první krůček správným směrem od ministra zemědělství Tomana.

Začátkem tohoto týdne Ministerstvo zemědělství rozšířilo území, která mohou lesníci zalesňovat až pět let po vzniku holiny. Jedná se o jednu ze zásadních změn, které jsme se snažili v rámci kampaně Zachraňme lesy prosadit při novelizaci lesního zákona.
12Dec

Jak na ekologicky zodpovědné Vánoce? Vybírejte stromek s certifikátem a povečeřte kubu.

Stromečky z prořezávek s FSC certifikátem
Prořezávka je lesnický termín popisující práce v mladém lese, při kterých lesník z hustého porostu vyřezává vybrané stromky tak, aby jejich sourozencům uvolnil místo k růstu. Tím buduje stabilní pestrý les a zároveň získává stromečky vhodné pro vánoční výzdobu. Věrohodnou garancí původu vánočního stromečku z lesa, v němž lesníci hospodaří šetrně za využití přírodě blízkých způsobů, je certifikát FSC.
 
05Dec

Čeští experti budou diskutovat, zda výmladkové lesy mohou být cestou z krize

České lesnictví zasahují dosud nebývalé změny klimatických podmínek, kterým je nucena se přizpůsobit i nyní již mnohde selhávající ekonomika lesnického provozu založená na stejnověkých monokulturách a související zákony. V roce 2018 tvořilo 90 % veškerých těžeb dřeva lesa zpracování kalamit. [1]
03Dec

Odborné organizace i lidé žádají ministra životního prostředí o změnu škodlivých návrhů v invazní novele

V říjnu předložil ministr Richard Brabec Legislativní radě vlády novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, jejímž hlavním cílem je implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů [2]. Nad rámec tohoto nařízení však novela obsahuje několik škodlivých změn, které výrazně ohrozí naše životní prostředí [3].
28Nov

Českým lesům hrozí možnost pěstování monokultur nepůvodní douglasky tisolisté

Ministr Brabec chce v novele zbavit Ministerstvo životního prostředí a státní ochranu přírody kompetence hlídat (závaznými stanovisky k lesnickým plánům), aby nedošlo k nadměrnému a nebezpečnému zavádění nepůvodní douglasky v českých lesích mimo chráněná území [2]. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 prosadilo Ministerstvo zemědělství douglasku do “zalesňovací“ vyhlášky jako meliorační a zpevňující dřevinu [3], by tato změna skutečně znamenala odstranění poslední legislativní překážky, která bránila ve velkém vysazovat stejnověké porosty douglasky tisolisté.
09Nov

Les má být domovem – ale nejen spárkaté zvěře. Chtějí i myslivci ochránit budoucí lesy?

Snad žádný pozměňovací návrh novely lesního zákona nevyvolal tolik emocí jako ten o myslivosti. Českomoravská myslivecká jednota ho mylně označuje za přílepek k zákonu, Hnutí DUHA obviňuje z alarmismu a předvídá zánik myslivosti, jak ji známe dnes. Jsou tyto obavy na místě?
23Oct

V SENÁTU DNES SVITLA DALŠÍ NADĚJE PRO PESTŘEJŠÍ A ODOLNĚJŠÍ LESY

Také senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dnes ve svém usnesení vyzval vládu k naplnění jejího programového prohlášení, ve kterém se zavázala “posílit ochranu lesů, především jehličnatých a zasadit se o ekologicky vhodná řešení nedostatečné druhové a věkové diverzifikace a kalamitních stavů v lesích”.
07Oct

Vládní Zpráva o stavu lesů potvrzuje děsivý rozsah jejich hynutí

Smrk a zvěř
 
Míra, s jakou stromy v českých lesích ztrácí jehličí a listy, patří mezi nejvyšší v Evropě. Tzv. defoliace je odrazem jejich špatného zdravotního stavu, na kterém se zásadní měrou podílí dominantní zastoupení smrku, přes 50 %.
 
13Sep

Poslanci dnes udělali významný krok k uzdravení našich lesů

Poslanci především odblokovali řešení přemnožení spárkaté zvěře a změnili způsob plánování lovu tak, aby postupně došlo k vytvoření rovnováhy mezi stavem lesa a počty zvěře. Bez schválení tohoto návrhu by nebylo možné obnovit poškozené lesy v pestré druhové skladbě a s využitím přirozeného zmlazení. [1]