Často kladené otázky
23Oct

V SENÁTU DNES SVITLA DALŠÍ NADĚJE PRO PESTŘEJŠÍ A ODOLNĚJŠÍ LESY

Také senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dnes ve svém usnesení vyzval vládu k naplnění jejího programového prohlášení, ve kterém se zavázala “posílit ochranu lesů, především jehličnatých a zasadit se o ekologicky vhodná řešení nedostatečné druhové a věkové diverzifikace a kalamitních stavů v lesích”.
07Oct

Vládní Zpráva o stavu lesů potvrzuje děsivý rozsah jejich hynutí

Smrk a zvěř
 
Míra, s jakou stromy v českých lesích ztrácí jehličí a listy, patří mezi nejvyšší v Evropě. Tzv. defoliace je odrazem jejich špatného zdravotního stavu, na kterém se zásadní měrou podílí dominantní zastoupení smrku, přes 50 %.
 
13Sep

Poslanci dnes udělali významný krok k uzdravení našich lesů

Poslanci především odblokovali řešení přemnožení spárkaté zvěře a změnili způsob plánování lovu tak, aby postupně došlo k vytvoření rovnováhy mezi stavem lesa a počty zvěře. Bez schválení tohoto návrhu by nebylo možné obnovit poškozené lesy v pestré druhové skladbě a s využitím přirozeného zmlazení. [1]
10Sep

Předali jsme Vašich 60 tisíc podpisů pod výzvou Zachraňme lesy

Po včerejší přípravě dnes brzy ráno skládáme listnáče jeden vedle druhého. Duby, habry, lípy, olše a buky v balech stojí v řadách za sebou a každý nese jméno poslance a poslankyně. Symbolicky je tak chceme upozornit, že to právě oni mají osud lesů ve svých rukou. Už 11. září 2019. Zítra.
07Sep

Poslanci: lesní kalamita je katastrofa, potřebujeme razantní změnu legislativy

Co vás přivedlo k přípravě pozměňovacích návrhů k novele lesního zákona, o které bude Poslanecká sněmovna 11. září hlasovat?


Eva Fialová (EF): Velice jsem uvítala aktivitu MZe, když reagovala změnou lesního zákona na stav, který současně panuje v našich lesích. Po přečtení jsem však zjistila, že neobsahoval řešení, jak v budoucnu předcházet těmto stavům. Pokud chceme v budoucnu udržet více vody v lesích, udržet stabilní teplotu, podporovat vlastní semenáčky, tak je potřeba dát možnost k jinému způsobu hospodaření v lese.
03Sep

Za posledních devět let zaplatila Agentura pro ochranu přírody a krajiny Lesům ČR půl miliardy.

Státní podnik Lesy ČR v letech 2010-2018 vytvořil čistý zisk téměř 35 miliard korun. I přesto požaduje po Agentuře pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) každý rok finanční kompenzace v řádu desítek až stovek milionů za ztížení lesnického hospodaření [1]. Nedostatek financí v rozpočtu nutí AOPK vydávat rozhodnutí, která povolují velkoplošnou těžbu v chráněných územích. 
13Aug

Houby už ani po dešti nerostou. Změna lesního zákona je nezbytná.

Své obavy a zkušenosti s poklesem hub sdílí houbaři i mykologové s autorkou článku „Houbaři nosí prázdné koše, může za to sucho i těžba kůrovcového dřeva“ (iDNES) Janou Nedělkovou: „Ještě před čtrnácti dny jsem z vycházky donesla pár pravých hřibů a křemenáče, navíc v tu dobu rostly celkem dost i růžovky. Poslední týden ale chodím z lesa téměř s prázdnou. Je velké sucho, a to i přesto, že nějaké deště nedávno byly.
08Aug

Dobrovolníci budou opět pomáhat s revitalizací rašelinišť

Prací na rozšiřování mokřadů od 10. do 17. srpna 2019 pomohou dobrovolníci jako každý rok vzácné šumavské přírodě i zadržení vody v krajině. Kromě fyzicky náročné práce je čeká odborná exkurze, přednášky na různá témata a navazující zážitkové programy.
04Aug

REPORTÁŽ: Maliny a holiny, kam se jen podíváš

„Deset, patnáct kilometrů je v pohodě?“ ptá se Alois na začátku cesty. Jasan. Koho by napadlo, že nepočítá s kilometry na zpáteční cestu. Jeho revír má 1300 hektarů, „takových tisíc tři sta fotbalových hřišť,“ upřesňuje pro představu. Nasazuje rychlé tempo, kterému sotva stačím. Naštěstí mluví především on, já si dech šetřím na kopce. Brzy zastavujeme ve stínu bříz a olší, zpod kterých se derou ke slunci jedle, smrčky, buky, duby a modříny.  Alois nás seznamuje s nejlepšími kamarády stínomilných stromů, kterými jsou v lesnické hantýrce přípravné dřeviny.