• Alt
Šetrné a trvale udržitelné hospodaření s lesy, to garantuje kvalitní certifikace FSC (Forest Stewardship Council), kterou v těchto dnech zvažuje dopřát podnik Lesy České republiky i státním lesům [1]. Hnutí DUHA k tomu státní podnik vyzývá už pěknou řádku let a zvažování tohoto kroku tedy oceňuje. Jakoukoliv radost z posunu by ale mohlo zkalit, pokud by Ministerstvo zemědělství zároveň se snahou lesy certifikovat tlačilo na snížení kvality certifikace. Ministr to už naznačil. Je proto na místě držet lesům palce. Nebo snad kořínky?
Certifikace FSC jako zárodek změny

V současné chvíli je na hospodaření podle mezinárodně uznávané certifikace FSC báječná především jedna věc: úprava hospodaření podle jejích standardů šetrného lesnictví může okamžitě vést ke zvýšení odolnosti českých lesů, které jsou nyní v nikým nezastírané krizi.

„Je to rychlá cesta k proměně smrkových monokultur na pestré a zdravé lesy, které budou lépe čelit kalamitám. Má-li ale certifikace lesům skutečně prospět, nesmí se snižovat úroveň jejího standardu,”  řekl Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA a dodal: „Jde o první krok na dlouhé cestě, ale i tak si zaslouží ocenění.“

O něco složitější, ale nesmírně důležitá, je systémová změna. Pro systematické zlepšení zdraví našich lesů je nezbytná komplexní změna legislativy, dotací a zadání pro státní podnik Lesy ČR.

Na prodiskutování, přípravu a schválení potřebných změn zákonů a dalších pravidel bude potřeba více času. Tyto odborné diskuze, posuzování ekologických, sociálních i ekonomických zájmů ale při tvorbě českého standardu FSC již proběhly, a tak je možné zavést certifikaci bez čekání, než se dopracuje a dopiluje potřebná legislativa. V lesích spravovaných státním podnikem je zapotřebí sázet víc ekostabilizačních dřevin a méně těžit v holosečích i bez ohledu na certifikaci, protože především státem vlastněné lesy mají plnit další veřejné zájmy, nejen ekonomické.

Pokud by Lesy ČR zvolily certifikaci FSC  již dříve [2] namísto stávající certifikace PEFC [3], která až na výjimky nejde nad rámec zákonných požadavků, mohla být již nyní pětina lesů ve správě LČR připravená na dopady změny klimatu. V takových zdravých lesích by bylo mnohem menší riziko plošných kalamit. Hospodaření podle pravidel certifikace FSC na rozdíl od PEFC [4] například omezuje velikost holosečí a zavádí do lesů víc stabilizačních dřevin, hlavně listnáčů.Ministr zemědělství Jiří Milek se nemusí ničeho bát

Ministr zemědělství Jiří Milek se obává vyšších nákladů na certifikaci FSC [5]. Kalkulace, kterou mu jeho pracovníci připravili, je ale nepřesná. Z dlouhodobého hlediska se totiž zavedení pravidel šetrného hospodaření podle certifikace FSC jednoznačně ekonomicky vyplatí. Proč? Předejde a zamezí se totiž díky ní těžce ztrátovým kalamitám.

V částech lesů, které požadavky šetrného hospodaření již nyní splňují, nebudou se zavedením certifikace spojené výrazné náklady. Změny lesního hospodaření vlivem certifikace by výrazně zlepšily zdravotní stav lesů a zvýšily jejich odolnost vůči klimatickým změnám.
Nemáte-li po ruce nějaký kořínek, držme nyní českým lesům tedy při nejmenším palce.Poznámky:

[1] Pro vydání Hospodářských novin z 5. 6. uvedl zastupující ředitel státního podniku Lesy ČR Tomáš Pospíšil: „Dovedu si představit, že půjdeme na certifikaci FSC, pokud se na tom shodneme v rámci pracovních skupin a bude to i ve shodě s naším zakladatelem." Navázal tak na ministra zemědělství Ing. Jiřího Milka, který již minulý týden prohlásil: „Na části majetku jsme ochotni tento certifikát zavést." Přičemž dodal, že o podobě standardu certifikace se musí ještě jednat: „Řekněme trošku jednodušší, tak jako to mají některé jiné země."

Hospodářské noviny. 5. června 2018. Ikea uspěla, Lesy ČR připustily přesun k ekologičtější těžbě. Českým dřevařům hrozilo, že od nich přestanou řetězce nakupovat. Dostupné online na:
https://archiv.ihned.cz/c1-66158540-ikea-uspela-lesy-cr-pripustily-presun-k-ekologictejsi-tezbe-ceskym-drevarum-hrozilo-ze-od-nich-prestanou-retezce-nakupovat

[2] Certifikační systém FSC (Forest Stewardship Council) vznikl v roce 1993. Organizace FSC vytvořila 10 celosvětově platných principů a 56 kritérií pro lesní hospodaření, na jejichž základě jednotlivé národní pobočky FSC ve spolupráci s odborníky vytvářejí národní standardy FSC. FSC ČR vytvořila a reviduje Český standard FSC pro přírodní a sociálně-ekonomické podmínky České republiky, podle kterého se od 30. srpna 2006 certifikují lesní majetky značkou FSC. Organizace je rozdělená podle převažujícího zájmu odborníků na tři sekce: ekonomickou, sociální a ekologickou. Více podrobností naleznete na webu http://www.czechfsc.cz

[3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je certifikací, na kterou Lesy ČR přistoupily, přestože až na výjimky nezajišťuje ochranu lesů nad rámec zákona, což ukazuje i přiložené srovnání certifikací. Na závažné nedostatky certifikace PEFC upozornil pořad „Cash Investigation" televize France 2 ze dne 24. ledna 2017, když odhalil, že při udělení certifikace PEFC neproběhla žádná místní kontrola, a tak byl certifikát na podnět investigativních novinářů zcela nesmyslně udělený dokonce supermarketu, letišti nebo dvěma reaktorům francouzské jaderné elektrárny. Pořad je dostupný zde:
https://www.dailymotion.com/video/x59i4ud

[4] Srovnání standardů certifikací PEFC a FSC v České republice:
https://drive.google.com/a/hnutiduha.cz/file/d/1sFm8BYvd3TlPKgH3sRUFPMchtMxx4P6p/view?usp=sharing

[5] Ministr zemědělství Jiří Milek (ANO) se v Poslanecké sněmovně 31. května 2018 při interpelaci poslance MUDr. Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) vyjádřil:

„Podotýkám, že Lesy České republiky obhospodařují těsnou polovinu výměry a ani ostatní vlastníci se do toho zavádění nehrnou. Důvod je jediný. Náklad na kubík takto vyprodukovaného dřeva stoupne o 55 korun. Takže při milionu hektarů je to nějakých 350−400 milionů ročně.”
Viz Hospodářské noviny, 5. června 2018. Ikea uspěla, Lesy ČR připustily přesun k ekologičtější těžbě. Českým dřevařům hrozilo, že od nich přestanou řetězce nakupovat.