• Alt

Tento Týden pro divočinu pro nebojácné povahy pod „střechou Evropy“ pomůže i zadržení vody v krajině

Ode dneška bude pomáhat dvanáct dobrovolníků při obnově cenného horského lesa v našem třetím nejvyšším a zároveň nejmenším pohoří. Práce v krajině horských kamenných moří s prožitkem divočiny dodává pobytu punc romantické exotiky. Právě tento týden pro divočinu je kvůli relativně drsným podmínkám nejdobrodružnější ze všech, které Hnutí DUHA v létě pořádá po celé naší zemi. Stále víc lidí dává přednost před zahraniční dovolenou právě pobytu v divoké přírodě České republiky.
„Každý pochází z jiného koutu naší země, mají různý věk i povolání – a přesto je jedna věci silně spojuje – láska k přírodě. Když se setkáte s lidmi, kteří se rozhodnou věnovat své volno pomoci divočině, těžko narazíte na jiné než milé lidi se srdcem na správném místě!“ těší se na nové dobrovolníky Andrea Květová a Josef Velebný, vedoucí Týdne pro divočinu na Králickém Sněžníku.
 
Dobrovolníci bydlí v horské chatě bez elektřiny a signálu a pracují na obnově vysokohorského lesa podle odborného plánu péče o toto území. Čeká je natírání mladých stromků proti okusu přemnožené zvěře a čištění potoků v pramenné oblasti řeky Moravy, jež pramení přímo pod vrcholem Sněžníku. Ten je totiž významným evropským rozvodím, odkud odtékají vody do tří moří – Černého, Baltského i Severního. Péče o zdravý horský les, a tím o zadržování vody v krajině i o malé vodní toky v pramenné oblasti největší moravské řeky, je zvlášť významná v době rostoucího sucha a dalších projevů klimatických změn, jež způsobují zejména na Moravě masivní hynutí smrkových monokultur.Masiv Králického Sněžníku, jehož nejcennější část je chráněna jako národní přírodní rezervace,  představuje jedinečné území. Chrání se zde přirozené a přírodě blízké horské ekosystémy, vzácné organismy a geologicko-geomorfologické fenomény – původní horské smrčiny, rašeliniště, arkto-alpínské trávníky, kamenné sutě, lavinová dráha i vzácní živočichové a rostliny. Tento přírodní klenot byl v minulosti postižen devastací horských lesů zasažených imisemi a polomy. V současnosti je vystaven velkému náporu sportovců a turistů i poškozováním krajiny kvůli sportovnímu a rekreačnímu areálu v Horní Moravě.Divoká budoucnost
 
Cílem péče o Národní přírodní rezervaci (NPR) Králický Sněžník je vytvořit přírodě blízký les, který se bude v budoucnosti samovolně obnovovat bez lidských zásahů. Přirozená obnova lesa ze semen místních stromů je ale velmi pomalý proces, který narušují časté polomy na exponovaných svazích, kde byla v minulosti masivní těžbou narušena přírodní rovnováha, a také přemnožená zvěř. Proto dobrovolníci chrání semenáčky stromů nátěrem i oplocenkami.
 
Kromě užitečné práce odkrývají účastníci akce tajemství přírody, která zůstávají spěchajícím lidem skryta. S odborným průvodcem ze Správy CHKO Jeseníky absolvují exkurzi na Králický Sněžník, na níž se dozví víc o místní flóře a fauně i o historickém vývoji celého území. Součástí Týdne bude i beseda o velkých šelmách.
 
Zachraňme lesy
 
Organizací letošních letních Týdnů pro divočinu přispívá Hnutí DUHA ke zdraví našich kriticky postižených lesů. Nyní, kdy se už v polovině krajů ČR šíří smrková kalamita v odumírajících monokulturách, je péče o výsadbu a ochranu listnatých lesů, o zachování přírodní rozmanitosti a udržení vody v krajině zvlášť významná. Týdny jsou proto součástí kampaně Zachraňme lesy, jejímž prostřednictvím prosazuje Hnutí DUHA mimo jiné přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem zdravější a odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Hospodaření v nich musí být šetrné a musejí zahrnovat i místa pro divokou přírodu.Týden pro divočinu na Králickém Sněžníku je letošním druhým z celkem šesti, které Hnutí DUHA pořádá během léta po celém území ČR od Bílých Karpat až po Šumavu. Jedná se již o 21. ročník této tradiční akce. Dvaceti ročníků se zúčastnilo 1942 dobrovolníků a odpracovali bezmála 70 000 hodin na pomoc lesům, přírodě a krajině.
Týdny pro divočinu v roce 2018 jsou podpořeny grantem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem vnitra ČR a společností Monkey Brothers.