Dnes se koná jednání Poslanecké sněmovny o smrkové kalamitě a zdravotní situaci lesů, které by mohlo významně přispět k řešení příčin lesní krize. Poslanci a poslankyně mohou vyzvat vládu i odbornou platformu vytvořenou ministrem zemědělství k řešení nejpodstatnějších úkolů a ukázat tak jasnou podporu řešení.

Jednání zahájí ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a nový ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) [1]. Právě ministr Toman po svém nedávném nástupu do funkce při schůzce s Hnutí DUHA oznámil vznik odborné platformy, která se má okamžitě začít zabývat podrobným řešením aktuálních problémů lesního hospodaření „včetně změn legislativy ke zlepšení druhové skladby i zdravotního stavu lesů“ [2].Jak vláda ve svém programovém prohlášení [3], tak jednotlivě ČSSD ve svém předvolebním i dlouhodobém programu [4] i ANO ve veřejných prohlášeních [5] se zavázaly řešit příčiny stavu lesů. Podle svých vyjádření chtějí potřebné změny prosadit i opoziční TOP09 [6] nebo Pirátská strana [7].

Poslanci a poslankyně tak budou mít dostatek hlasů, aby dokázali, že svoje prohlášení myslí vážně a dohodli se na usnesení vyzývající vládu k předložení novely lesního zákona, mysliveckého zákona, nového zákona o státním podniku Lesy ČR či zavedení mezinárodně uznávané certifikace FSC, která garantuje spotřebitelům čím dál žádanější dřevo z šetrně obhospodařovávaných lesů. 

„Poslanci a poslankyně by měli jasně ukázat, že jim záleží na řešení skutečných příčin dnešní kalamity v lesích. Může za ni především převládající nevhodná výsadba smrkových monokultur na místech dříve smíšených lesů a také nešetrné hospodaření. Lesní hospodaření se navíc v minulých letech nedostatečně připravilo na změnu klimatu a sucho, které nyní nemocné lesy ničí. Pokud budou politici chtít, může se to začít měnit již dnes,“ řekl  Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy.

Potřebujeme zásadní změny

Na značné části řešení, kterými by se političky a politici měli zabývat, přitom panuje odborná shoda i v nejvíce zasažených Jeseníkách. Ukázala to například nedělní panelová diskuze na Jesenicku nedaleko Javorníku, v Tančírně v Račím údolí. V lidmi zaplněném sále spolu diskutovali zástupci státního podniku Lesy ČR, CHKO Jeseníky, Agentury ochrany přírody a krajiny a Hnutí DUHA.

Odborníci se shodli, že mezi nejurgentnější kroky pro zlepšení stavu českých lesů patří mimo jiné výrazné zvýšení druhové pestrosti českých lesů a  snížení stavů přemnožené spárkaté zvěře. Během debaty, která předcházela benefičnímu koncertu Tomáše Kluse pro kampaň Zachraňme lesy Hnutí DUHA, panovala shoda rovněž na potřebě přenést zkušenosti z kalamitou nyní zasažených Jeseníků do dalších částí republiky, kde se dají brzy očekávat vzhledem k oteplujícímu se klimatu podobné problémy.
 

Řešení příčin lesní krize existuje

Poslankyním a poslancům před jednáním Sněmovny zaslalo Hnutí DUHA návrh systematického řešení stávajících problémů českých lesů. Dokument „Co dělat, abychom zachránili lesy” [8] byl lesníky, vědci a zástupci Hnutí DUHA předán úřadu premiéra ČR dne 13. června 2018.

Odborníci se shodli, že mezi nejurgentnější kroky pro zlepšení stavu českých lesů patří mimo jiné výrazné zvýšení druhové pestrosti českých lesů a  snížení stavů přemnožené spárkaté zvěře. Během debaty, která předcházela benefičnímu koncertu Tomáše Kluse pro kampaň Zachraňme lesy Hnutí DUHA, panovala shoda rovněž na potřebě přenést zkušenosti z kalamitou nyní zasažených Jeseníků do dalších částí republiky, kde se dají brzy očekávat vzhledem k oteplujícímu se klimatu podobné problémy.

Řešení příčin lesní krize existuje

Poslankyním a poslancům před jednáním Sněmovny zaslalo Hnutí DUHA návrh systematického řešení stávajících problémů českých lesů. Dokument „Co dělat, abychom zachránili lesy” [8] byl lesníky, vědci a zástupci Hnutí DUHA předán úřadu premiéra ČR dne 13. června 2018.Pro zlepšení zdravotního stavu lesů je zapotřebí novela zákona o lesích, zákona o myslivosti, schválení zákona o státním podniku Lesy ČR a přesnější zadání pro jeho činnost, zavedení pravidel šetrného hospodaření dle certifikace FSC ve státních lesích a zavedení podpory šetrného hospodaření u soukromých vlastníků. K podrobnému zpracování a provedení těchto odborně prodiskutovaných kroků může Poslanecká sněmovna dopomoci již dnes apelem na vládu ČR.

Poznámky:

[1] Jako pevně zařazený bod k projednání Poslaneckou sněmovnou byla na úterý 10. 7. zařazena „Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o kůrovcové kalamitě v České republice”. Po vystoupení ministrů bude otevřena rozprava Poslanecké sněmovny. Více zde: https://www.psp.cz/sqw/pp.sqw?b=35639

[2] http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministr-miroslav-toman-kurovcovou-1.html

[3]
Závazky týkající se ochrany lesů obsahuje programové prohlášení vlády ČR (https://zpravy.idnes.cz/dokument-prohlaseni-vlada-ano-cssd-dtl-/domaci.aspx?c=A180511_070724_domaci_bur):

„Jako vláda garantujeme nezcizitelnost Budějovického Budvaru n.p., podniků Povodí a Lesů České republiky. Praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn. Vytvoříme dlouhodobou a jednoznačnou koncepci státní lesnické politiky a také myslivecké politiky, které budou naplňovat jak potřeby státu, jeho občanů, tak průmyslu a zemědělství na něj navázaných, a to v symbióze s kulturní krajinou, přírodou, přirozenou obnovou lesů. Hlavním nositelem této strategie bude Ministerstvo zemědělství a jeho prostřednictvím Lesy ČR a ÚHUL. Budeme důsledně trvat na efektivním využívání dřevní hmoty s podporou českého zpracovatelského průmyslu. Nadále budeme podporovat rozšiřování lesních pozemků zalesňováním zemědělsky nevyužitelných ploch.“ (str. 30)
 
“Zasadíme se o ekologicky vhodné řešení nedostatečné druhové a věkové diverzifikace a kalamitních stavů v lesích.“ (str. 32)

Andrej Babiš uvedl, že vláda vypracovala podrobný osmnáctibodový seznam kroků pro řešení kůrovcové kalamity a vládní krizový štáb se bude schvázet až do odeznění problému každý měsíc: https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1233772753426033

[4] Česká strana sociálně demokratická přístup ke krizi v lesích formulovala ve volebním programu: https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf

 „Prosadíme nový přístup k péči o lesy, které budou silnější a odolnější díky návratu k původnímu druhovému složení. Změníme obchodní model státních lesů, aby více odpovídal jejich významu pro přírodu i venkovské oblasti a vedl také k vyšším výnosům pro stát.“ (str. 34)

[5] Postoj ANO k problematice jasně vyjadřuje například ministr životního prostředí Richard Brabec. Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA z 21. června 2018: http://hnutiduha.cz/aktualne/zakaz-vstupu-vice-lidi-pro-odklizeni-klad-lesy-nezachrani-k-tomu-je-treba-zmenit

[6] Návrhy legislativních změn představila TOP09 na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 26. 6. 2018. Videozáznam je dostupný na: https://youtu.be/3GCb-MT6f34

[7] Pirátská strana se k řešení lesní krize systematickými kroky přihlásila v tiskové zprávě ze 7. 5.: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/holomcik-razantni-zmeny-pro-lesy.html Iniciovala zároveň i jednání na půdě Poslanecké sněmovny.

[8] Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Hnutí DUHA ze dne 13. června 2018: http://hnutiduha.cz/aktualne/hnuti-duha-dnes-predalo-vlade-komplexni-reseni-pro-zdrave-lesy„Koncert Tomáše Kluse je příležitostí sednout si společně k jednomu stolu a hledat společná řešení. Na mnohém se shodneme a mnohé zkušenosti odjinud ukazují, co je potřeba dělat. Rozšíření kůrovce nezabráníme, pouze se zpomaluje jeho šíření. V místech vyhrazených pro ochranu přírody by se tedy tím spíš neměly dělat holiny, které vedou k erozi půdy,“ dodává Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy.