• Alt
Poslanecká sněmovna včera schválila usnesení, které mimo jiné vyzývá k „provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích.” Poslanci a poslankyně také chtějí „…otevření klíčových témat, jako jsou revize strategických lesnických dokumentů Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky…” [1]
Ministr zemědělství Miroslav Toman ještě předtím vyjádřil záměr zákony a další pravidla změnit: „Mým cílem je i při respektování mnohdy odlišných až protichůdných stanovisek dosáhnutí shody na zásadních a strategických tématech, jakými jsou zásadní legislativní změny. To znamená myslivecký zákon, lesní zákon a tak dále. (…) Dále dosažení shody na strategických dokumentech Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky jako je například dřevěná kniha. (…) Dále se chci bavit o certifikaci lesů, tam bude už v srpnu bude spuštěn pilotní projekt na certifikaci.” [2]

Mimo to představil, k jakému výsledku mají změny vést: „Budu věnovat svoji činnost a úsilí k tomu, aby se nám, a to doufám společným úsilím, podařilo tuto nepříznivou situaci zvrátit a vrátit podobu českých lesů do takové, na jakou jsme byli historicky zvyklí. To znamená do podoby skladbou druhově pestrých lesů a plnících všechny funkce lesa, nejen tu produkční, půdoochranou, vodoochranou a rekreační.” [3]

Souhlasil s ním ministr životního prostředí Richard Brabec [4] a také poslanecký podvýbor pro ochranu přírody a krajiny [5].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA situaci komentuje: „Velmi vítáme, že poslanecká sněmovna dala jasně najevo, že jsou potřeba systémové změny v lesnictví. Je výborné, že vyzvala ministra zemědělství, aby připravil změny zákonů k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích i k revizi strategických dokumentů. Tato vláda má nyní silnou podporu pro nutné zásadní změny v hospodaření v lesích. Ale má nyní také silnou odpovědnost je prosadit.”

I Vy můžete být součástí změny, přidejte se k výzvě Zachraňme lesy.Poznámky:

[1] Návrh přednesený místopředsedou Zemědělského výboru najdete zde: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016154.htm
 
Na konci projednávání bodu by schválen: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=68029&l=cz
 
[2] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016143.htm

[3] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016142.htm 

[4] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016144.htm

[5] https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=150008
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif