Často kladené otázky
Před úřadem vlády byl středečním deštěm pokřtěný komplexní balíček propracovaných a konkrétních návrhů, které by mohly vyřešit příčiny hynutí českých lesů a vést k jejich celkovému ozdravění. Co je pro záchranu našich lesů nezbytné a jak toho docílit?
Podle desítek lesníků a biologů, kteří spolu s Hnutím DUHA tyto návrhy po několik měsíců připravovali, je nezbytné změnit přístup k lesům tak, aby zahrnoval především environmentální a sociální funkce, nejen produkci dřeva pro rychlý zisk. Cílem je urychleně přeměnit monokultury smrků a borovic na mnohem odolnější, tedy druhově i věkově pestré lesy. Hospodaření v nich musí být šetrné a musejí zahrnovat i místa pro divokou přírodu. Na tiskové konferenci o balíčku se k návrhům vyjádřili lesničtí odborníci profesor Josef Fanta, profesor Miroslav Svoboda a nezávislý lesník Aleš Erber [1].

„Prvotní příčinou, která otevřela cestu ke vzniku současného kritického stavu českého lesnictví, není sucho a kůrovec, ale nesprávně nastavená lesnická politika. Jeseníky jsou teprve začátek. Podobné situace jsou na spadnutí na Českomoravské vysočině, v Novohradských horách i jinde. Vzniklá situace je ukázkou toho, jak si jednostranně pojatá lesnická ekonomika pod sebou podřezává svou vlastní větev. Je na čase, aby si politické vedení země uvědomilo, že les tady není jen pro dřevo,“ řekl Josef Fanta, emeritní profesor Univerzity ve Wageningen.

Co obsahuje balíček „Co dělat, abychom zachránili lesy“

Balíček obsahuje návrhy konkrétních změn, které je zapotřebí udělat v zákonu o lesích a navazujících vyhláškách, zákonu o myslivosti a zákonu o ochraně přírody a krajiny. Upozorňuje zároveň na potřebu schválení nového zákona o státním podniku Lesy ČR, který by podporoval trvale udržitelné hospodaření ve veřejném zájmu. Státních podniků Lesy ČR a Vojenské lesy a statky se týká i návrh rychlého zavedení pravidel šetrného hospodaření podle mezinárodně uznávané certifikace FSC. Tento krok pro ozdravění lesů lze provést prakticky okamžitě [2].
 
Hovoří Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA

Přechod na trvale udržitelné lesnictví si zaslouží finanční podporu, a to zvlášť pro soukromé majitele lesů. Je nutné změnit zadávání zakázek a obchodní model u Lesů ČR – opustit takzvanou „Dřevěnou knihu“, oddělit prodej dřeva od ostatních činností a vrátit jej od soukromých těžebních společností zpět pod kontrolu správců státních lesů. Pěstování lesa a těžbu by měli výhledově z většiny vykonávat přímo zaměstnanci státních lesů a jen část na zakázku malé místní firmy a živnostníci. A co teď?

Zástupci Hnutí DUHA předali balíček s jednotlivými odborně prodiskutovanými hlavními kroky řešení Úřadu vlády ČR během středeční shromáždění před budovou Úřadu. Balíček bude dále předán premiérovi a příslušným ministrům. Premiér Andrej Babiš už před několika týdny veřejně prohlásil, že se bude vláda krizí v lesích intenzivně a průběžně věnovat [3]. Dosud přitom přichází pouze s návrhy, které neřeší příčiny, ale výhradně důsledky. Vládou slibované vagóny na odvoz dřeva, feromonové pasti a postřiky, pod kterými hyne veškerý hmyz, nevyřeší příčiny lesní kalamity zasahující už podle vlády na území čtyř krajů [4]. Nyní je na čase vykročit správným směrem.
Na jednotlivých krocích by měla vláda a Poslanecká sněmovna bezodkladně pracovat, pokud chce v budoucnu předcházet rozpadu našich lesů [5]. Hnutí DUHA bude o balíčku pro zdravé lesy jednat s příslušnými ministerstvy, s poslanci a senátory, správci lesů a odborníky z univerzit. 

K zásadní změně hospodaření v lesích vyzývá kromě Hnutí DUHA, vědců a části lesníků i více než 11 000 tisíc signatářů výzvy Zachraňme lesy. Vyslyší je nyní česká vláda? Poznámky:

[1]
ing. Aleš Erber je praktický lesník, respektive agrolesník, donedávna pracoval jako revírník Lesů ČR. Absolvoval zahraniční stáže, například na Technické univerzitě v Mnichově a studijní pobyty na některých nejlepších lesních majetcích ve střední Evropě. Nyní pracuje jako soukromý odborný lesní hospodař a lesnický analytik. Má pozici nezávislého praktika a zná vazby v lesnicko - dřevařském sektoru.

Profesor ing. Josef Fanta, CSc., lesník a ekolog, emeritní profesor Univerzity ve Wageningen, nositel českých i nizozemských cen za péči o chráněná území. Je take představitelem Platformy pro krajinu. Tato neformální skupina vědců z akademických pracovišť nedávno vydala výzvu vládě k řešení krize lesů, na kterou náš balíček navazuje.

Profesor ekologie lesa ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. z České zemědělské univerzity je předním odborníkem v oblasti ekologie lesa, pěstování lesa a biodiverzity. Věnuje se především dynamice a funkcím lesních ekosystémů. Je autorem či spoluautorem desítek vědeckých článků, publikoval v prestižních vědeckých časopisech Nature, Climate Change či Forest Ecology and Management.

Příspěvky na tiskové konferenci:     
Nutnost celkové změny lesního hospodaření: Josef Fanta
Co je obsahem balíčku?: Jaromír Bláha
Lesní hospodaření z hlediska adaptace na změny klimatu: Miroslav Svoboda
Potřeba změn lesního hospodaření očima praktického lesníka: Aleš Erber
 
 [2] Popis podmínek hospodaření sdle certifikace Forest Stewardship Council naleznete zde: http://www.hnutiduha.cz/publikace/zdrave-lesy-davaji-poctive-drevo

[3] Prohlásil to premiér po jednání s ministrem Jiřím Milkem a vicepremiérem Richardem Brabcem na Ministerstvu zemědělství dne 15. května 2018: https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-andrej-babis-a-jeho-ministri-ke-kalamitni-kurovcove-sit/r~ccfe7016583911e89efbac1f6b220ee8/

[4] O rozšíření kalamity lesů na území čtyř krajů již dříve informoval ministr zemědělství Jiří Milek, který nyní prosazuje opatření na řešení důsledků lesní kalamity v ceně 2 miliardy korun. Na řešení příčin ale prostředky nevynakládá.
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kurovec-drevo-brabec-milek-les_1805311541_pj

 [5] Studie Čermák, P., Mikita, T. a J. Kadavý. 2017. Budoucnost hospodaření se smrkem v období předpokládaných klimatických změn. Lesnická práce. 2017/3. je dostupná v online archivu na http://lmda.silvarium.cz/search/i.jsp?pid=uuid:17f63f3c-1e0e-47a3-90ed-6c99df079585#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:9be3a97b-c491-11e7-a104-001b63bd97ba Na straně 14 se uvádí: „Pro rok 2060 je předpovězeno, že mimo vhodné podmínky poroste cca 80 % stávajících smrkových porostů. (...) Jde o podmínky s vysokým rizikem předčasného rozpadu porostů a  rizikem opakovaného odumírání smrku (...).“