Často kladené otázky
30Nov

Zachraňme lesy - RYCHLÁ AKCE!

Návazně na schválení evropské Strategie ochrany biologické rozmanitosti, připravuje Evropská komise strategii, která by měla zajistit ochranu lesů. Evropský Parlament ale díky úspěšnému lobbingu skandinávských zemí a těžařských firem požaduje silné oslabení tohoto záměru, aby se mohlo pokračovat v dosavadních neudržitelných lesnických praktikách. Nyní probíhá oficiální konzultace s občany EU. Jejich názor bude muset Evropská komise zohlednit. Prosím napište do pátku 4.12 česky Váš názor a připomínky.
18Nov

Propouštění hasičů během požáru

Text: Tereza Juráková
Foto: Jana Kudrnová

Lesy ČR plánují netransparentní reorganizaci

Státní podnik Lesy ČR (LČR) připravuje výraznou reorganizaci struktury z důvodů finanční úspory. Změny by měly vejít v účinnost 1. ledna 2021 a vést ke zrušení všech 11 krajských ředitelství, zřízení 7 nových oblastních ředitelství, zrušení 7 správ toků a 3 lesních správ. (1, 2)
20Oct

Rozhovor: Muselo přijít plošné hynutí lesů, aby se změnil přístup

Alt
Za text děkujeme časopisu Bedrník (www.e-bedrnik.cz)


Jak se z vystudovaného veterináře stal znalec a aktivista v oblasti ochrany lesů?  Kdy, v jaké situaci, třeba v dětství, dospívání, jste si prvně uvědomil, jak důležitý pro vás osobně je les? 

11Sep

Rozhovor s předním krajinářským fotografem Martinem Rakem, podporovatelem kampaně Zachraňme lesy

Jaká byla tvá cesta ke krajinářské fotografii? Měl si vztah k přírodě už od dětství?
09Sep

Lesy ČR ve velkém kácí v NPR Boubínský prales

Část pokácených stromů se z rezervace odváží pomocí těžké techniky, která poškozuje lesní půdu a někdy i stojící živé stromy. Na skládkách dřeva uvnitř rezervace i v jejím okolí kůrovec z části stromů vylétává, takže zásahy paradoxně spíše napomáhají jeho dalšímu šíření. Kromě přímého poškození rezervace hrozí i následné polomy, kvůli kterým vzniknou rozsáhlé holiny.

FOTOGALERIE


Rozsáhlé kácení v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Lesy ČR dělají z rezervace "ementál". Hrozí rozvrat zbylých stojících porostů větrem.
09Aug

Co dělat, když jste svědky ničení hnízdišť vzácných ptáků?

Často z nevědomosti a snad ojediněle záměrně dochází k ničení domovů i jeřábů popelavých, sýčků obecných nebo vlh pestrých. Neprodleně informujte Českou inspekci životního prostředí prostřednictvím pohotovostní telefonní linky a vynasnažte se, seč vám síly stačí, zabránit ničení těchto míst, budete-li přímými svědky destrukce.
09Aug

Co dělat, když najdete uhynulého dravce, šelmu, případně jiný chráněný druh zvířete?

Nalezli jste uhynulého dravce, šelmu, případně jiný chráněný druh zvířete? Tělo se za žádných okolností nedotýkejte. Pečlivě zdokumentujte ostatky včetně GPS souřadnic a co nejrychleji o nálezu informujte Českou společnost ornitologickou (v případě nálezu dravce nebo chráněného druhu ptáka) nebo Agenturu pro ochranu přírody a krajiny (v případě nálezu šelmy nebo chráněného druhu živočicha).
09Aug

Viděli jste vzácnou šelmu, ptáka nebo jiné zvíře? Dejte o tom vědět ochráncům přírody!

Zváště chráněné druhy u nás totiž žijí ve velmi malých počtech a pátrání po nich je doslova hledáním v kupce sena. Znalost místa výskytu chráněných živočichů je zcela zásadní pro jejich ochranu před pytláky a dalšími negativními vlivy. 
09Aug

Jak ochránit bobří hráze před zničením?

Díky bobrům se do přírody vrací nejen voda, ale celá řada dalších zvířat i rostlin. Bohužel jsou mezi námi stále tací, pro něž je přítomnost bobrů v krajině noční můrou. Děsí se jejich dokonalých schopností, straší okolí zatopením sklepů a zahrad při průtrži mračen kvůli systému bobřích hrází. A proto nezřídka sáhnou k protizákonným praktikám – ničí bobří hráze. Na poklesu hladiny, který zničení hráze způsobí, jsou škodni nejenom lidé, ale i ledňáčci, volavky, jeřábi, vážky, vydry a řada další zvířat, jimž bobři vytvořili zahrazením toku vody domov.