Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

439 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: "Invazní novela" - pr...
Vážený pane ministře Brabče, prosím Vás o stažení tzv. "invazní novely" z projednání ve vládě. V této podobě, v jaké...

Kristián L.

Celý dopis

Předmět: "Invazní novela" - pr...

Vážený pane ministře Brabče,

prosím Vás o stažení tzv. "invazní novely" z projednání ve vládě. V této podobě, v jaké je, by vedla ke snížení ochrany naší krajiny a zeleně, protože zabraňuje státní ochraně přírody a krajiny zasahovat v případech nevhodného a nadměrného vysazování nepůvodních druhů (zejména douglasky) do lesů, stejně jako v případech vypouštění cizokrajných ryb do našich vod. Obé by mělo prokazatelně negativní vliv na naší přírodu. Lesy by měly být pestré a plné života, a ne strádat, což je nepochybně i ve Vašem zájmu. Stejně tak je potřeba zachovat současný způsob ochrany zeleně v sídlech, jinak tato zeleň ve městech a obcích může být výrazně ohrožena.
Pevně věřím, že Vám na naší krajině a přírodě opravdu záleží a stáhnete "invazní novelu" k přepracování.

Děkuji Vám.

S přáním hezkého dne, Kristián Lörincz.

Kristián L.

Předmět: Naše lesy
Dobrý den pane ministře. Prosím zasaďte se o to, abychom neskončili v dalším extrému. Nenechte vysazovat nepůvodní dřeviny do naš...

Ervín T.

Celý dopis

Předmět: Naše lesy

Dobrý den pane ministře.
Prosím zasaďte se o to, abychom neskončili v dalším extrému. Nenechte vysazovat nepůvodní dřeviny do našich lesů- myslím Douglasku tisolistou. Je to krásný jehličnan, al tak do parku a NE do lesa. Máme zkušenost s borovicí černou, kterou se nyní lesníci snaží zbavovat, protože pod ní nic neroste. Nechte vysazovat jen původní stromy-v podhůří je to buk, dub, javor, jeřabina borovice atd. Nechte některé paseky aby zarostly samy a nedělejte plantáže tak jako v minulosti!!!!!! Bojujte také proti myslivcům, kteří si z lesa dělají své obory a chrání přemnoženou spárkatou zvěř, ničí predátory (vlk, dravci atd). Děkuji za vaši angažovanost. s pozdravem Ing.Ervín Taübel

Ervín T.

Předmět: "invazní novela" a za...
Vážený pane ministře, velmi oceňuji, co všechno se podařilo za dobu Vašeho mandátu udělat pro ochranu přírody. Snad nejvíc mě p...

Jan K.

Celý dopis

Předmět: "invazní novela" a za...

Vážený pane ministře,

velmi oceňuji, co všechno se podařilo za dobu Vašeho mandátu udělat pro ochranu přírody. Snad nejvíc mě potěšila novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která mimo jiné umožnila zachovat velkou část Šumavy i příštím generacím.

Dostalo se mi teď upozornění, že v meziresortním připomínkovém řízení je novela, která má umožnit plošné vysazování douglasky. Taková věc mě velmi znepokojuje, protože všechny nepůvodní rostlinné i živočišné druhy představují potenciální ohrožení biologické rozmanitosti. Plošné vysazování by tak mohlo způsobit nevratné změny, jako je tomu například v případě silně invazivních akátů. Chtěl bych Vás proto pořádat, abyste příslušné ustanovení z návrhu odstranil.

Využívám příležitosti a chtěl bych Vás ještě požádat o změnu právních předpisů v tom smyslu, aby nebyla povinnost budovat nebo zachovávat v lesích odvodňovací strouhy, protože sucho je hlavní příčinou současných kalamit. Chtěl bych se v této souvislosti zeptat, zda by vzhledem k naléhavosti problémů bylo možno nějak urychlit program obnovy mokřadů na Šumavě. Dále jsem toho názoru, že mokřady by se měly obnovovat přinejmenším ve všech pramenných oblastech, na které se vztahuje nějaká ochrana (CHKO).

Vážený pane ministře, pokud jste dočetl až sem - :) - velmi Vám děkuji a přeji úspěchy v odpovědné práci. Zdraví jk

RNDr. Jan Kramoliš
info@kra-jan.cz
Korunní 906/29, 12000 Praha 2

Jan K.