Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

439 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: invazní novela
Pane ministře, vyslyšte prosím připomínky odborníků z oboru ochrany přírody a stáhněte jí prosím z jednání vlády. Nedovolte šíření...

Jan P.

Celý dopis

Předmět: invazní novela

Pane ministře, vyslyšte prosím připomínky odborníků z oboru ochrany přírody a stáhněte jí prosím z jednání vlády. Nedovolte šíření invazních cizokrajných rostlin a živočichů v naší krajině. Díky. Jan Polák

Jan P.

Předmět: Ad Invazní novela zákona
Vážený pane ministře, většinu života se věnuji ekologii, nějakou dobu jsem pracoval v lese, takže se domnívám, že mám jisté zalos...

Pavel V.

Celý dopis

Předmět: Ad Invazní novela zákona

Vážený pane ministře,
většinu života se věnuji ekologii, nějakou dobu jsem pracoval v lese, takže se domnívám, že mám jisté zalosti týkající se dané problematiky a že tudíž nereaguji jen na základě nějakého jednoho článku či výzvy.
Návrh tzv. Invazní novely zákona mě nemálo znepokojuje hned z více důvodů. Prvním je neregulované vysazování douglasky, která tak může vytlačit původní dřeviny, což považuji za velice rizikové z vícero důvodů, mj. i kvůli riziku vzniku plantáží douglaskových namísto smrkových.
Dalším znepokojujícím návrhem je zrušení kompetencí orgánů ochrany přírody při ochraně našich vod, které by umožnilo nekontrolovatelné vypouštění mnoha nepůvodních druhů ryb do našich vod.
Ale snad to nejhorší na této novele z mého pohledu je to, že omezuje ochranu stromů ve městech a obcích v tzv. ochranném pásmu vodovodu, což může vést k masivnímu kácení stromů nejen v krajině, ale zejména ve městech, a to i na místech, kde zeleň dosud nebyla vůbec vnímána jako problém. Bude stačit, aby patřičný úředník prostě jen neměl žádný vztah ke stromům a jejich stále důležitějším funkcím, a může se začít ve velkém kácet, byť třeba i naprosto zbytečně.
Pane ministře, při různých příležitostech proklamujete snahu patřičně reagovat na změnu klimatu, proto se na Vás s velkou důvěrou obracím a žádám Vás, abyste tuto invazní novelu stáhl z projednávání ve vládě. Doufám, že svou velkou zodpovědnost i pravomoc náležitě využijete.
Předem děkuji.
S pozdravem
Mgr. Pavel Vnenk
Jungmannovo nám. 18
Praha 1

Pavel V.

Předmět: Invazní novela" zákona o o...
Vážený pane ministře, žádám Vás tímto abyste vzal v potas můj rozhodný nesouhlas pro snížení ochrany české krajiny. Při nekontr...

Ondřej D.

Celý dopis

Předmět: Invazní novela" zákona o o...

Vážený pane ministře,

žádám Vás tímto abyste vzal v potas můj rozhodný nesouhlas pro snížení ochrany české krajiny. Při nekontrolovaném rozšiřování nepůvodních druhů do našich lesů a vod, může hrozit velký průšvih nejen z hlediska environmentálního, ale též ekonomiského - při následné nápravě.
Snad jste obeznámen, či alespoň Vaši poradci, k čemu došlo na Floridě při zúrodňování na začátku 20.st a jaké náklady a úsilí vyvíjí vláda USA pro nápravu.

s úctou
Ondřej Dubský
Osadní 6, Praha 7

Florida
zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Everglades
Approximately 26% of all species of fish, reptiles, birds, and mammals in South Florida are exotic—more than in any other part of the U.S.—and the region hosts one of the highest numbers of exotic plant species in the world.[152] Controlling invasive species in 1,700,000 acres (6,900 km2) of infested land in South Florida costs authorities about $500 million a year.[153]

The Everglades hosts 1,392 exotic plant species actively reproducing in the region, outnumbering the 1,301 species considered native to South Florida.[154] The melaleuca tree (Melaleuca quinquenervia) takes water in greater amounts than other trees. Melaleucas grow taller and more densely in the Everglades than in their native Australia, making them unsuitable as nesting areas for birds with wide wingspans.[155] They also choke out native vegetation. More than $2 million has been spent on keeping them out of Everglades National Park.[156]

Ondřej D.