Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

439 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Stažení "invazní novely...
Dobrý den pane ministře, prosím Vás o stažení "Invazní novely" týkající se výsadby nepůvodních dřevin v našich lesích v...

Michaela K.

Celý dopis

Předmět: Stažení "invazní novely...

Dobrý den pane ministře,
prosím Vás o stažení "Invazní novely" týkající se výsadby nepůvodních dřevin v našich lesích ve velkém rozsahu. Poučme se z dřívějších chyb. Nenahrazujme smrk douglaskou. Příroda potřebuje druhově pestré lesy!
Děkuji!
s pozdravem Michaela Křivonožková, Fulnek

Michaela K.

Předmět: žádost o stažení "invazní...
Vážený pane ministře, prosím zvažte situaci, douglaska je sice krásný strom, ale nepatří mezi naše původní. My lidi zatím moc nez...

Daniela R.

Celý dopis

Předmět: žádost o stažení "invazní...

Vážený pane ministře, prosím zvažte situaci, douglaska je sice krásný strom, ale nepatří mezi naše původní. My lidi zatím moc neznáme všechny závislosti mezi organismy v přírodě, například které houby a živočichové žijí v symbioze s kterým stromem a je to velmi důležitá věc pro život našich lesů. Každý cizorodý prvek v přírodě podle zkušeností vždy přináší velké problémy. Snad se nad situací ještě zamyslíte a bude to jen ku prospěchu naší přírody. Hezký den Daniela

Daniela R.

Předmět: prosba
Vážený pane ministře, stáhněte prosím „invazní novelu“ z projednání ve vládě a zabraňte snížení ochrany naší krajiny a zeleně ve m...

Vlastimila B.

Celý dopis

Předmět: prosba

Vážený pane ministře, stáhněte prosím „invazní novelu“ z projednání ve vládě a zabraňte snížení ochrany naší krajiny a zeleně ve městech a obcích.Ponechte státní ochraně přírody a krajiny možnost zasáhnout v případě nevhodného nebo nadměrného vysazování nepůvodních druhů – douglasky do lesů a cizokrajných ryb do našich vod – a zachovejte současný způsob ochrany zeleně v sídlech. Nedovolte, aby byly české lesy, nebo to, co z nich zbylo ohroženy.

Vlastimila B.