Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

439 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Invazní novela zákona o OPK
Vážený pane ministře, velmi vás prosím, abyste zastavil novelu zákona, kterýá umožňuje vysazování nepůvodních dřevin, rostlin a r...

Radek Č.

Celý dopis

Předmět: Invazní novela zákona o OPK

Vážený pane ministře,
velmi vás prosím, abyste zastavil novelu zákona, kterýá umožňuje vysazování nepůvodních dřevin, rostlin a ryb do naší krajiny bez možnosti zásahu orgánů státní ochrany přírody. Je to velmi riskantní podnik, který velmi pravděpodobně umožní podnikatelským subjektům využít možnosti zavlékání nepůvodních a invazních druhů rostlin a živočichů za účelem zisku, spíše než aby je od toho odradil - obzvlášť mají-li k tomu volnou ruku a volné pole působnosti,. Rovněž prosím o maximální podporu veškeré možné zeleně ve městech a obcích - tady platí osvědčené pravilo "čím více, tím lépe" Děkuji, že budete tento nejen můj názor brát na zřetel. Přeji vám hezký den,
Radek Červinka

Radek Č.

Předmět: Žádost o stažení "invazní...
Dobrý den, stejně jako další občané ČR, kteří pozorně sledují kroky Vaší vlády ve vztahu k našim ohroženým lesům, Vás žádám o staž...

Štěpán L.

Celý dopis

Předmět: Žádost o stažení "invazní...

Dobrý den, stejně jako další občané ČR, kteří pozorně sledují kroky Vaší vlády ve vztahu k našim ohroženým lesům, Vás žádám o stažení "invazní novely" lesního zákona.
Proč? Protože novela umožňuje plošnou výsadbu nepůvodních druhů se všemi z toho plynoucími riziky a bere orgánům ochrany přírody možnost v případě nutnosti tuto činnost regulovat. Obdobně novela omezuje možnost regulace druhové skladby ryb. Dále pak pod záminkou ochrany vodovodních a kanalizačních řadů dává bianko šek k likvidaci stromů ve městech.
V době, kdy se projevují důsledky globální změny klimatu, je nutné všechny součásti přírody více chránit a tuto ochranu moci účinně kontrolovat a vymáhat, a nikoliv ji krátkozrace rozvolňovat pro ekonomické zájmy lesnických či rybářských firem, které si chtějí nepůvodními druhy zlepšit své (v důsledku klimatických změn klesající) hospodářské výsledky!

Štěpán L.

Předmět: invazní novela
Vážený pane ministře, dobrý den, chtěl bych Vás tímto dopisem poprosit, aby jste "shodil ze stolu" projednání tzv invaz...

Filip V.

Celý dopis

Předmět: invazní novela

Vážený pane ministře, dobrý den,
chtěl bych Vás tímto dopisem poprosit, aby jste "shodil ze stolu" projednání tzv invazivní novely ve vládě.
Chápu, že je velice těžké nalézt střední cestu mezi užitkovostí lesa, která má ekonomický význam pro jeho majitele a mezi jeho ekologickou funkcí, která má zase význam pro zdraví život obyvatel České republiky.
Právě dle studií o negativním vlivu plantáží douglasky na biodiverzitu české krajiny je právě to zdraví ohroženo. Ve zdravé, druhově bohaté krajině se zdravěji žije i lidem...
Najít rovnováhu není určitě jednoduchý úkol. Rovnováhu, která se bude klonit k rozhodnutím, jenž přinesou blaho většině obyvatel ČR.
Proto Vám fandím a přeji mnoho zdaru v dalších jednáních...
S pozdravem,
Filip Vláčil,
Dolní Cerekev

Filip V.