Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

439 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: invazní novela
Dobrý den. Pane ministře, prosím Vás, stáhněte "invazní novelu" z projednávání. K přežití potřebujeme pestrou krajinu,...

Dušana K.

Celý dopis

Předmět: invazní novela

Dobrý den.
Pane ministře, prosím Vás, stáhněte "invazní novelu" z projednávání. K přežití potřebujeme pestrou krajinu, ne plantáže, ať už čehokoliv.

Nechte, moc vás žádám, při vysazování a omezování nepůvodních druhů prostor a pravomoci i orgánům ochrany přírody.

Stejně tak je třeba potvrdit a zachovat i současný způsob ochrany zeleně v sídlech.

Děkuji Vám.
Dušana Kozlovská

Dušana K.

Předmět: invazní novela
Pěkný den pane ministře, podle informací, které jsem se dozvěděl, a na základě racionálního úsudku musím vyjádřit pochybnosti o...

Jan D.

Celý dopis

Předmět: invazní novela

Pěkný den pane ministře,

podle informací, které jsem se dozvěděl, a na základě racionálního úsudku musím vyjádřit pochybnosti o správnosti masové výsadby douglasky do českých lesů. Hrozí zavlečení nepůvodního druhu, které může ohrozit nejen biosféru lesa, ale i jeho ekonomickou stabilitu.
Zvažte prosím, zda „invazní novelu“ nestáhnout nebo o ní rovnou zavést veřejnou diskusi.
Děkuji za vaši práci a přeji hodně odvahy v boji za naši přírodu.

S pozdravem

občan

Jan Dvořák

Jan D.

Předmět: Podpořte biodiverzitu – zastavt...
Vážený pane Brabče, Hodně se mluví o rozpadu klimatu, ale stejně závažný (možná závažnější) problém je ztráta biodiverzity. Po...

Jan D.

Celý dopis

Předmět: Podpořte biodiverzitu – zastavt...

Vážený pane Brabče,

Hodně se mluví o rozpadu klimatu, ale stejně závažný (možná závažnější) problém je ztráta biodiverzity.
Podpořte prosím biodiverzitu. Pro douglasku musí platit stejná pravidla, jako pro každý jiný invazivní druh.
Zasaďte se prosím o to, že jednou budeme mít zpátky naše původní, pestré a zdravé lesy.

Děkuji.

Jan Drozd
Zámecký vrch 1405
Liberec 30

Jan D.