Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

439 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Invazivní novela o ochraně přír...
Dobrý den pane ministře. Žádám Vás jako občanka, maminka a babička, abyste znovu a důkladně zvážil znění novely o ochraně přírody...

Renáta T.

Celý dopis

Předmět: Invazivní novela o ochraně přír...

Dobrý den pane ministře. Žádám Vás jako občanka, maminka a babička, abyste znovu a důkladně zvážil znění novely o ochraně přírody a krajiny týkající se invazivních druhů. Zavlečení nepůvodních druhů nikdy nepřineslo nic dobrého. Nechte naší zemi, nechť se vyvíjí přirozeně tak, jak to umí jen příroda sama. Naši potomci nám budou vděční, že jsme jim životní prostředí nezprznili. Děkuji Vám za Váš čas věnovaný budoucnosti. Renáta Tichá Petrovice u Krnova

Renáta T.

Předmět: Invazní novela
Vážený pane ministře, Chci na Vás apelovat, abyste na zasedání vlády nepředkládal tzv. Invazní novelu. Miluji českou krajinu, j...

Veronika S.

Celý dopis

Předmět: Invazní novela

Vážený pane ministře,

Chci na Vás apelovat, abyste na zasedání vlády nepředkládal tzv. Invazní novelu. Miluji českou krajinu, její jedinečný ráz a druhovou pestrost. Pokud z ekonomických důvodů dovolíme, aby se do ní dostaly cizí, invazní druhy stromů a živočichů, vystavujeme ji neúnosnému riziku. Mohli bychom si způsobit problémy podobné těm, se kterými se potýká například Austrálie - nekontrolované přemnožení invazních druhů vedlo téměř ke zhroucení ekosystému. Vyhynuly původní druhy zvířat a rostlin. Ještě dnes není možné zbavit se králíků a divokých psů, kteří nemají přirozené nepřátele a nekontrolovatelně se přemnožují.

Velmi se přimlouvám za to, abychom co nejvíce zachovali původní ráz krajiny a podpořili co největší druhovou pestrost druhů organismů, které do ní patří.

Pane ministře, velmi děkuji za Váš čas.

Veronika Sonter,
Solution expert,
Olomouc

Veronika S.

Předmět: Invazní novela zákona o ochraně...
Dobrý den pane ministře, tímto Vás žádám o stažení "invazní novely"zákona o ochraně přírody a krajiny. Není mi lhostejné...

Aneta V.

Celý dopis

Předmět: Invazní novela zákona o ochraně...

Dobrý den pane ministře, tímto Vás žádám o stažení "invazní novely"zákona o ochraně přírody a krajiny. Není mi lhostejné, jak budou naše lesy,a s tím i spojení živočichové a hmyz, prospíva!Předem děkuji za zájem, s pozdravem Vargicová

Aneta V.