Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

425 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: stáhněte novelu z projednání ve...
Vážený pane ministře, volený zástupce občanů ČR. Vaše povinnost je hájit a chránit přírodu, nic jiného, od toho jste ministr život...

Ondřej K.

Celý dopis

Předmět: stáhněte novelu z projednání ve...

Vážený pane ministře, volený zástupce občanů ČR. Vaše povinnost je hájit a chránit přírodu, nic jiného, od toho jste ministr životního prostředí, proto je nadmíru důležité abyste naslouchal vědeckým závěrům a doporučením. Není nic nad to, žádné ekonomické zájmy. Priority jsou jasné, život, životní prostředí, budoucnost našich dětí až pak teprve je ekonomický zájem, bez zdrojů, půdy, lesů, není ekonomiky. Přehodnoťte své počínání v tomto směru, přenastavte priority vaší instituce k tomu k čemu má sloužit. Konkrétně například vyšší ochranou lesům, půdy, vody. živočichů. To vše v původní skladbě, která do našich prostor patří přirozeně. Veškeré zásahy, politické, či jiné do přírody, které mají invazní charakter jsou, budou a vždy byly škodlivé (řepka, monokultury smrku, odvodnění celé krajiny, průmyslové zemědělství a další zvěrstva) Bez tohoto civilizace zanikají. Stáhněte invazní novelu. Ing. Ondřej Kostík

Ondřej K.

Předmět: invazní novela zákona o ochraně...
Vážený pane Ministře, tak jako většina lidí bych uvítala, kdybyste stáhl "invazní novelu" z projednání ve vládě a zabr...

Eva Z.

Celý dopis

Předmět: invazní novela zákona o ochraně...

Vážený pane Ministře,
tak jako většina lidí bych uvítala, kdybyste stáhl "invazní novelu" z projednání ve vládě a zabránil tak snížení ochrany naší krajiny. Ponechte přírodě to, co je její, a nezasahujte do toho vysazováním u nás nepůvodních invazních druhů jako např. douglasky.
S přáním pěkného dne Mgr. Eva Zavadilová

Eva Z.

Předmět: stažení novely z vlády
Prosím, nepředkládejte novelu, která by umožnila sázet nepůvodní druhy rostlin a cizokrajné ryby do našich vod. Každý takový čin s...

Ondra S.

Celý dopis

Předmět: stažení novely z vlády

Prosím, nepředkládejte novelu, která by umožnila sázet nepůvodní druhy rostlin a cizokrajné ryby do našich vod. Každý takový čin se vymstí. Viz kdysi králíci v Austrálii.

Ondra S.