Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

443 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: žádost o stažení "invazní...
Vážený pane ministře. Věřím, že zvážíte laskavě stažení invazní novely, v zájmu ochrany původních druhů, spec. možnost kontroly v...

Antonín K.

Celý dopis

Předmět: žádost o stažení "invazní...

Vážený pane ministře.
Věřím, že zvážíte laskavě stažení invazní novely, v zájmu ochrany původních druhů, spec. možnost kontroly výsadby nepůvodní douglasky i cizokrajných ryb, v zájmu ochrany přírody v sídlech ČR.
Věřím ve zdárné řešení uvedených problémů.
Antonín Kupka.

Antonín K.

Předmět: invazivní novela
Dobrý den, pane ministře žádám Vás tímto, aby jste se zasadil o zachování a ochranu původních druhů fauny i flory v české republi...

Radek J.

Celý dopis

Předmět: invazivní novela

Dobrý den, pane ministře
žádám Vás tímto, aby jste se zasadil o zachování a ochranu původních druhů fauny i flory v české republice, před invazivními druhy. A stažení invazivní vyhlášky. Průmysl tvoří HDP ale bez přírody není život.

Radek J.

Předmět: invazivní novela
Dobrý den, chtěla bych vás požádat o důkladné zvážení toho, co nyní můžete ovlivnit, a to udržitelnost našich lesů (tak jak je...

Mirka R.

Celý dopis

Předmět: invazivní novela

Dobrý den,

chtěla bych vás požádat o důkladné zvážení toho, co nyní můžete ovlivnit, a to udržitelnost našich lesů (tak jak je známe) pro další generace. Měli bychom si vážit všeho, co je dané pro naši zemi. Je známým faktem, že lidé jsou pro naši Zemi pouze krátkodobým organismem. Že se stejně v dlouhodobém horizontu samouzdraví (zničí civilizace, které jsou pro ni obtěžující).
Proč jít proti přirozenosti? To jsme se málo poučili z kůrovců???
Proto žádám o podporu našich lesů tím, aby douglaska zůstala pouze příměsí.

Děkuji a přeji příjemné svátky.
Rollinková

Mirka R.