Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

261 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Je tahle země prokletá?
Vážený pane ministře, celé dětství jsem hleděl, jak nepůvodní smrčiny žerou imise. Později jsem přihlížel, jak náhradní výsadby...

Karel M.

Celý dopis

Předmět: Je tahle země prokletá?

Vážený pane ministře,

celé dětství jsem hleděl, jak nepůvodní smrčiny žerou imise. Později jsem přihlížel, jak náhradní výsadby stříbrným smrků žere nevím co. Teď přihlížím rozvratu smrků všeho druhu, a nejen jich.

A už tu zase jsou ti stejní odborníci, aby lesy sanovali – nejnověji douglaskou – a zadělali jim na další průser.

Buďte tak hodný a zasaďte se o vyčištění českých lesů od parazitů všeho druhu. Nechte je konečně růst tak, jak ony chtějí a my potřebujeme. Brzo v nich budeme hledat podstatenější jistoty, než dřevo vhodné po nakoupené stroje.

Děkuji Vám.

Karel M.

Předmět: novela drážního zákona
Dobrý den. Po letech bojů za zachování přírodního dědictví už mne nic nepřekvapí, ale tato novela ano. V dnešní době, kdy jen u ná...

Bohuslav Š.

Celý dopis

Předmět: novela drážního zákona

Dobrý den. Po letech bojů za zachování přírodního dědictví už mne nic nepřekvapí, ale tato novela ano. V dnešní době, kdy jen u nás na Kolínsku uhynulo 88 tisíc stromů suchem, kdy se snažíme zachraňovat každý zdravý strom, kdy se lidé hromadně zapojili do akce výsadby deseti miliónů stromů, tak v této době přijde někdo s nápadem, vykácet další miliony stromů preventivně. Prosím, nedovolte prosadit zvůli lobbistů a laxních úředníků, aby se jejich nápad uskutečnil. Nenechte, prosím, znevážit práci tisíců lidí, kterým na naši krajině záleží. Děkuji. S pozdravem
Bohuslav Švácha, živnostník

Bohuslav Š.

Předmět: ne Douglasku za Smrk
Dobrý den Zvažte, zda je rozumné vysadit masivně douglasku do naší krajiny. přečtěte si prosím možná rizika: https://zachranmeles...

Milan B.

Celý dopis

Předmět: ne Douglasku za Smrk

Dobrý den
Zvažte, zda je rozumné vysadit masivně douglasku do naší krajiny. přečtěte si prosím možná rizika: https://zachranmelesy.cz/cs/chceme-lesy-ne-plantaze-pane-ministre#spatne

s pozdravem Milan Beneš

Milan B.