Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

452 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Zeleň, sucho a prosba
Vážený pane ministře, určitě máte spoustu práce, nebojte, nezdržím Vás dlouho. Chtěla bych se připojit k výzvě za zodpovědnější h...

Tereza K.

Celý dopis

Předmět: Zeleň, sucho a prosba

Vážený pane ministře,
určitě máte spoustu práce, nebojte, nezdržím Vás dlouho. Chtěla bych se připojit k výzvě za zodpovědnější hospodaření nejen v lesích, ano, podpisy sbírá hnutí DUHA, ale v celé naší krajině. Všichni jsme si v těchto měsících zažili krizi, která nás neuvěřitelně ovlivnila a její dopady teprve pořádně pocítíme. O to více bije do očí, že přicházející krizi, ze které si můžeme trochu pomoci, ignorujeme a moc se o ni nestaráme. Je tu sucho. A asi i dlouho bude. Proč tolik odborníků mluví o dělení obrovských lánů polí, navracení organické hmoty do půdy, omezení masového kácení, přirozené obnově nejen lesů, zrušení meliorací atp. A vy máte plány na budování přehrad? Prosím, naslouchejme si, ať nás nestihne krize ještě horší, kterou našití roušek nevyřeší. Nevím, pod jak velikým tlakem jste z různých stran, ale někdo už konečně musí myslet (eko)logicky. Už jsme vydali tolik peněz na ošetření koronakrize, možná by bylo vhodné zaměřit se i na naše životní prostředí, tedy prostředí, kde žijeme zachráněni před virem ale ne před suchem.
S úctou,
Tereza Kohlová

Tereza K.

Předmět: Richard Brabec
Zdravím, chci se podílet na téhle myšlence o stáhnutí “invazní novely” z vlády. Lidé by měli pomáhat krajině, a ne ji něčím ničit...

Michal P.

Celý dopis

Předmět: Richard Brabec

Zdravím,
chci se podílet na téhle myšlence o stáhnutí “invazní novely” z vlády. Lidé by měli pomáhat krajině, a ne ji něčím ničit za účelem zisku. Je to lidská sobeckost a není to správný.

Přeji hezký den,

Michal Pham

Michal P.

Předmět: Invazní novela
Pane ministře, nesouhlasím s velkoplošným pěstováním douglaskových monokultur. Je obrovská chyba střídat jedny rozsáhlé jednodruho...

Jana H.

Celý dopis

Předmět: Invazní novela

Pane ministře, nesouhlasím s velkoplošným pěstováním douglaskových monokultur. Je obrovská chyba střídat jedny rozsáhlé jednodruhové porosty jinými rozsáhlými porosty, které budou opět monokulturní a ještě k tomu nepůvodní. Stejně jako je velmi nevhodná forma údržby lesa, kdy se jednorázově zmýtí všechny stromy na obnovované ploše. V dnešní době sucha je to už trestuhodné. Hnala bych k odpovědnosti každého, kdo tuto zastaralou, a pro krajinu devastující, údržbu stále navrhuje a uplatňuje. Prosím o přehodnocení vašeho postoje k ekologii krajiny. Jana Homoláčová.

Jana H.