Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

261 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Inovazivní novela
Vážený pane ministře. Prosím přehodnoťte vaše rozhodnutí o invazivní novele. Prostudujte si podrobněji, jaké následky to může mí...

Miroslav M.

Celý dopis

Předmět: Inovazivní novela

Vážený pane ministře.
Prosím přehodnoťte vaše rozhodnutí o invazivní novele. Prostudujte si podrobněji, jaké následky to může mít. Děkuji Marek M.

Miroslav M.

Předmět: invazní novela - stažení
Vážený pane Ministře, tedy ačkoliv nejsem odborník přes téma - lesy a jejich ochrana-nevidím důvod proč nevěřit těm, kteří těmi...

Renáta Z.

Celý dopis

Předmět: invazní novela - stažení

Vážený pane Ministře,

tedy ačkoliv nejsem odborník přes téma - lesy a jejich ochrana-nevidím důvod proč nevěřit těm, kteří těmi odborníky jsou. My lidé chceme krásné a zdravé lesy jak pro sebe, tak pro naše děti. Pokud v této novele má být něco nastaveno tak, že to lesům škodí, je třeba něco udělat. Cizokrajné druhy zřejmě naše lesy ohrožují, je třeba poslouchat ty, kteří tomu rozumí. Prosím tedy o důsledné zvážení této novely. Vše se nám vrací jako bumerang, dobré i zlé. S pozdravem a pokojem v duší - občanka Renáta Záhorková

Renáta Z.

Předmět: invazivní novela zákona o ochra...
Vážený pane ministře, dovoluji si Vás požádat, aby jste stáhl invazivní novelu z projednání ve vládě a zabránil tím snížení ochra...

Iveta K.

Celý dopis

Předmět: invazivní novela zákona o ochra...

Vážený pane ministře,
dovoluji si Vás požádat, aby jste stáhl invazivní novelu z projednání ve vládě a zabránil tím snížení ochrany naší krajiny a zeleně v osídlených oblastech. Ponecháte tím státní ochraně přírody a krajiny možnost zasáhnout v případě nevhodného vysazování nepůvodních druhů a cizokrajných ryb do vod. Zanechte, prosím, současný způsob ochrany zeleně v sídlech.
Děkuji Vám, že tím nedovolíte výrazně ohrozit českou přírodu.
Se srdečným pozdravem
Iveta Karásková

Iveta K.