Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

440 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: státzv. "invazní novela...
Vážený pane ministře, obracím se na Vás v záležitosti tzv. „invazní novely“. Apeluji za její stažení z projednání ve vládě a pro...

Lucie K.

Celý dopis

Předmět: státzv. "invazní novela...

Vážený pane ministře,
obracím se na Vás v záležitosti tzv.
„invazní novely“. Apeluji za její stažení z projednání ve vládě a prosím Vás, abyste tak pomohl zabránit snížení ochrany naší krajiny a zeleně ve městech a obcích. Odborné expertízy svědčí pro to, že je třeba ponechat státní ochraně přírody a krajiny možnost zasáhnout v případě nevhodného nebo nadměrného vysazování nepůvodních druhů – douglasky do lesů a cizokrajných ryb do našich vod, a že je žádoucí zachovat současný způsob ochrany zeleně v sídlech. V opačném případě mohou být ve vážném ohrožení lesy a příroda, včetně zeleně ve městech a obcích. Zdá se mi, že v kontextu současné komplexní environmentální krize nezbývá už žádný prostor pro nezodpovědné experimenty.
Děkuji za pochopení a za Vaši ochotu věc znovu promyslet.
S pozdravem
Lucie Kolářová

Lucie K.

Předmět: invazní novela o ochrane přírod...
Dobrý den pane ministře, vážím si Vás a věřím, že u Vas funguje zdravý selský rozum, proto Vas žádám o stažení invazní novely z pr...

jitka F.

Celý dopis

Předmět: invazní novela o ochrane přírod...

Dobrý den pane ministře, vážím si Vás a věřím, že u Vas funguje zdravý selský rozum, proto Vas žádám o stažení invazní novely z projednání ve vládě.
Člověk svým neuváženým zásahem do naší české přírody jíž nadělal mnoho škod, poučme se. Začněme řešit příčiny a nenahrazujme následky nějakými pokusy o záchranu. Snažme se vrátit k rovnováze české přírody. Vytvořte zákony, aby správně spolupracovali lesníci, myslivci, zemědělci, rybáři, ochránci přírody. Konkretně v oblasti, kde žiji je přezvěřováno. Zvěř ničí oplocenky a likviduje vysázené lesní porosty i tříleté (hlavně v době honů). narušené oplocenky nikdo nehlásí a zalesnování je tedy dokola na počátku - jistě Vám každý hajný dokáže uvest nějaký příklad z běžného života, který neprospívá obnově našich lesů. Přeji správnou volbu a hodně zdraví Pane Ministře.
Jitka Fejtová

jitka F.

Předmět: Zastavení schválení "invaz...
Vážený pane ministře, jako občan této republiky, kterému záleží na budoucnosti naší přírody a našich lesů Vás prosím o zastavení...

Karolína S.

Celý dopis

Předmět: Zastavení schválení "invaz...

Vážený pane ministře,
jako občan této republiky, kterému záleží na budoucnosti naší přírody a našich lesů Vás prosím o zastavení schválení a přepracování takzvané invazní novely zákona o ochraně přírody a krajiny tak, aby neumožňovala velkoplošné vysazování douglasky tisolisté. Řešením dopadů sucha a klimatických změn nemůže být nahrazování jedné nepůvodní monokultury (smrk, borovice) jinou nepůvodní monokulturou, navíc monokulturou s vysokým invazivním potenciálem. Žádám vás tedy, aby bylo legislativně ošetřeno, aby nemohlo dojít k masivní výsadbě douglasky tisolisté, aby její výsadba mohla býtumožněna pouze jako součást mnohodruhové výsadby s převahou původních druhů. Jistě je Vám známo, že mnoho výzkumů zabývající se tímto problém udává, že pouze návrat k druhově rozmanitému porostu je skutečnou prevencí ekologických katastrof.
Velice Vám děkuji a přeji hezký den
MUDr.Karolína Sobotová

Karolína S.