Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

452 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Invazivní novela - ochrana přír...
Vážený pane ministře, vím, že jsem pouze pouhý student a jsem stejně malá jako zrno písku na pláži, ale doufám že i tak dokáži...

Kristýna V.

Celý dopis

Předmět: Invazivní novela - ochrana přír...

Vážený pane ministře,

vím, že jsem pouze pouhý student a jsem stejně malá jako zrno písku na pláži, ale doufám že i tak dokáži přispět k dobré věci. Chápu, že z ekonomických důvodů je sadba smrků dobrým tahem, ale je na nás, abychom se jako lidstvo také dokázali hlídat a starat se o naši přírodu, protože kromě nás to nikdo jiný neudělá. Bohužel žádné zvíře nás nezastaví a dnes už ani ta příroda nás nedokáže zastavit, je nás mnoho a pokud chceme aby jsme si i nadále vedli a potom i generace po nás někdy musíme odložit pouze ekonomický pohled stranou a nahlédnout na věc hlouběji.
Velice mě inspirovala například dokumentární série od David Attenborough - Our Planet. Sice jsme malá země vůči zbytku světu, ale i u nás už jdou pozorovat negativní dopady našeho bezohledného chování vůči přírodě. Například letošní katastrofa s kůrovcem. Dále se už několik let u nás vyskytuje problém se zadržováním vody, i když letos hodně prší voda se zde kvůli monokultuře neudrží, nejde jen o lesy, ale také o pole, které jsou příliš velká, neoráme do hloubky, ale i tam bychom měli střídat více hospodářských rostlin.

Snad se k vám můj hlas dostane...
Kristýna Veselá
Vyškov, Olomoucká 313/19 682 01
kristyna.vesela484@gmail.com

Kristýna V.

Předmět: stáhnutí "invazní novely...
Dobrý den, pane Brabče, Z pohledu ochrany diverzity v Českých lesích, za kterou v dnešní době velikou mírou zodpovídáte, Vás ch...

Igor M.

Celý dopis

Předmět: stáhnutí "invazní novely...

Dobrý den, pane Brabče,

Z pohledu ochrany diverzity v Českých lesích, za kterou v dnešní době velikou mírou zodpovídáte, Vás chci požádat o stáhnutí kontroverzní "invazní novely" zákona z jednání vlády. Používání zdravého rozumu je pro budoucnost země důležitější než pošetilé zájmy Vašeho šéfa, který si pro své lepší promo nechává lézt po ruce kůrovce.
Zachovejte, prosím Vás, současný způsob ochrany zeleně v sídlech obyvatel této země.

Děkuji.
občan z Přelouče

Igor M.

Předmět: Invazní novela
Vážený pane ministře! Předně Vám chci poděkovat za přírodu. Za to, že se věci přece jen dávají do pohybu. Přesto se ale můj dopis...

Hana K.

Celý dopis

Předmět: Invazní novela

Vážený pane ministře!
Předně Vám chci poděkovat za přírodu. Za to, že se věci přece jen dávají do pohybu. Přesto se ale můj dopis týká tzv. invazní novely. Už samotné slovo invaze by nás všechny mělo varovat. Známe přeci mnoho případů, kdy se člověk neuváženě a téměř vždy s dobrými úmysly "zasloužil" o to, že se nepůvodní rostlinné i živočišné druhy dostaly na místa, kam nepatří a kde v důsledku páchají namísto užitku škody. Prosím Vás tedy o důkladné zvážení následujících rozhodnutí, která se budou týkat vysazování nepůvodního stromu douglasky a jakýchkoliv dalších druhů. Vždyť naše středoevropská příroda je bohatá na své vlastní druhy a pomoci jí můžeme jenom tehdy, když budeme respektovat její pravidla. Stále mám nějak pocit, že jsme jako živočišný druh příliš pyšní, myslíme si, že můžeme do řádu přírody zasahovat a nebo, že ho dokonce můžeme měnit. Není to tak a já doufám, že pokora a rozum zvítězí. Doufám a věřím, že se o to zasadíte. Děkuji Vám za to. Hana Krejčová

Hana K.