Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

445 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Invazní novela
Vážený pane ministře! Předně Vám chci poděkovat za přírodu. Za to, že se věci přece jen dávají do pohybu. Přesto se ale můj dopis...

Hana K.

Celý dopis

Předmět: Invazní novela

Vážený pane ministře!
Předně Vám chci poděkovat za přírodu. Za to, že se věci přece jen dávají do pohybu. Přesto se ale můj dopis týká tzv. invazní novely. Už samotné slovo invaze by nás všechny mělo varovat. Známe přeci mnoho případů, kdy se člověk neuváženě a téměř vždy s dobrými úmysly "zasloužil" o to, že se nepůvodní rostlinné i živočišné druhy dostaly na místa, kam nepatří a kde v důsledku páchají namísto užitku škody. Prosím Vás tedy o důkladné zvážení následujících rozhodnutí, která se budou týkat vysazování nepůvodního stromu douglasky a jakýchkoliv dalších druhů. Vždyť naše středoevropská příroda je bohatá na své vlastní druhy a pomoci jí můžeme jenom tehdy, když budeme respektovat její pravidla. Stále mám nějak pocit, že jsme jako živočišný druh příliš pyšní, myslíme si, že můžeme do řádu přírody zasahovat a nebo, že ho dokonce můžeme měnit. Není to tak a já doufám, že pokora a rozum zvítězí. Doufám a věřím, že se o to zasadíte. Děkuji Vám za to. Hana Krejčová

Hana K.

Předmět: Ne douglasce!
Dobrý den pane ministře, vzhledem k tomu, že se chystá projednání "invazní novely", musím Vás poprosit o stažení té...

Ivana T.

Celý dopis

Předmět: Ne douglasce!


Dobrý den pane ministře,

vzhledem k tomu, že se chystá projednání "invazní novely", musím Vás poprosit o stažení této novely týkající se nadměrného vysazování nepůvodních druhů do našich lesů a cizokrajných ryb do našich vod. Pokud se tak nestane, může to naše lesy, přírodu výrazně ohrozit. Je důležité nekoukat jen na pozitiva, která tato novela přináší, ale připustit si i negativa, která jsou poměrně zásadní. Jedná se zejména o Douglasku, která by měla nahradit smrk.

Věřím, že tato novela bude stažena a zanechá se současný způsob ochrany přírody.

Ivana Těšínská

Ivana T.

Předmět:
Indian Cialis 5mg https://cheapcialisll.com/ - best place to buy cialis online forum Generic Cialis For Sale Online <a href=h...

Avoiree A.

Celý dopis

Předmět:

Indian Cialis 5mg https://cheapcialisll.com/ - best place to buy cialis online forum Generic Cialis For Sale Online <a href=https://cheapcialisll.com/#>cialis online reviews</a> Canada Med Store

Avoiree A.