Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

452 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět:
http://slkjfdf.net/ - Ahiymi <a href="http://slkjfdf.net/">Dejcan</a> top.jhwc.zachranmelesy.cz.ilg.jr http:...

irexitugibe i.

Celý dopis

Předmět:

http://slkjfdf.net/ - Ahiymi <a href="http://slkjfdf.net/">Dejcan</a> top.jhwc.zachranmelesy.cz.ilg.jr http://slkjfdf.net/

irexitugibe i.

Předmět:
http://slkjfdf.net/ - Azcarur <a href="http://slkjfdf.net/">Qokibti</a> adg.ibcz.zachranmelesy.cz.dcq.wo htt...

irufuzuzixowo i.

Celý dopis

Předmět:

http://slkjfdf.net/ - Azcarur <a href="http://slkjfdf.net/">Qokibti</a> adg.ibcz.zachranmelesy.cz.dcq.wo http://slkjfdf.net/

irufuzuzixowo i.

Předmět: Invazní novela
Dobrý den pane ministře, jakožto občan České republiky vás tímto žádám aby jste stáhnul a hlavně přehodnotit ,, invazní novelu.¨Jd...

Michael P.

Celý dopis

Předmět: Invazní novela

Dobrý den pane ministře, jakožto občan České republiky vás tímto žádám aby jste stáhnul a hlavně přehodnotit ,, invazní novelu.¨Jde o to, že douglaska opravdu pro naše lesy není výhodná, ba naopak, je nebezpečná. Je zde už dost problémů se smrkovými monokulturami, a tohle to jenom zhorší. My se musíme zasazovat o vysazování našich původních druhů, především listnatých stromu, jako buků lesních a dubů, ne sem zatáhnout další a nepůvodní invazní druhy. To co jsme si napáchali, si ted´ musíme spravit, ne si celou situaci ještě zhoršit. My musíme obnovovat a vysazovat, ne kácet a přivážet sem další invazní druhy. Děkuji. S pozdravem Michael Peška.

Michael P.