Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

440 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Dopis pro pana premiéra
Dobrý den,pane ministře.Stáhněte prosím vaší novelu.....zachovejte vše jak to je nyní a nedávejme do naší přirozeně krásné krajiny...

Inge V.

Celý dopis

Předmět: Dopis pro pana premiéra

Dobrý den,pane ministře.Stáhněte prosím vaší novelu.....zachovejte vše jak to je nyní a nedávejme do naší přirozeně krásné krajiny to co tam nepatří!!!! Máme dost bohatou faunu i floru,děkuji Vám Večeřová Inge

Inge V.

Předmět: Ne douglasce!
Vážený pane ministře, nedovolte zaplevelení našich lesů cizokrajnými druhy! Podpořte naše originální lesy, které jediné můžou zaj...

Jana Z.

Celý dopis

Předmět: Ne douglasce!

Vážený pane ministře,
nedovolte zaplevelení našich lesů cizokrajnými druhy! Podpořte naše originální lesy, které jediné můžou zajistit stabilitu našeho životního prostředí. Děkuji.
Jana Zíková

Jana Z.

Předmět: stáhnutí "invazní novely...
Dobrý den, pane Brabče, Z pohledu ochrany diverzity v Českých lesích, za kterou v dnešní době velikou mírou zodpovídáte, Vás ch...

Igor M.

Celý dopis

Předmět: stáhnutí "invazní novely...

Dobrý den, pane Brabče,

Z pohledu ochrany diverzity v Českých lesích, za kterou v dnešní době velikou mírou zodpovídáte, Vás chci požádat o stáhnutí kontroverzní "invazní novely" zákona z jednání vlády. Používání zdravého rozumu je pro budoucnost země důležitější než pošetilé zájmy Vašeho šéfa, který si pro své lepší promo nechává lézt po ruce kůrovce.
Zachovejte, prosím Vás, současný způsob ochrany zeleně v sídlech obyvatel této země.

Děkuji.
občan z Přelouče

Igor M.