Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

261 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: stáhnutí "invazní novely...
Dobrý den, pane Brabče, Z pohledu ochrany diverzity v Českých lesích, za kterou v dnešní době velikou mírou zodpovídáte, Vás ch...

Igor M.

Celý dopis

Předmět: stáhnutí "invazní novely...

Dobrý den, pane Brabče,

Z pohledu ochrany diverzity v Českých lesích, za kterou v dnešní době velikou mírou zodpovídáte, Vás chci požádat o stáhnutí kontroverzní "invazní novely" zákona z jednání vlády. Používání zdravého rozumu je pro budoucnost země důležitější než pošetilé zájmy Vašeho šéfa, který si pro své lepší promo nechává lézt po ruce kůrovce.
Zachovejte, prosím Vás, současný způsob ochrany zeleně v sídlech obyvatel této země.

Děkuji.
občan z Přelouče

Igor M.

Předmět: Výzva
Vážený pane ministře Brabci, jako zahradník dokážu ocenit hodnotu odolných a rychle rostoucích dřevin. Jejich výsadba může mít...

Jindřich S.

Celý dopis

Předmět: Výzva

Vážený pane ministře Brabci,

jako zahradník dokážu ocenit hodnotu odolných a rychle rostoucích dřevin. Jejich výsadba může mít smysl, pokud neexistuje žádné jiné řešení. České lesy ale rozhodně nejsou ve stavu, kdy by bylo nevyhnutelné jiné řešení, než pěstování nepůvodních druhů. I když se to tak po kůrovcové kalamitě může zdát.
Nápravu špatného lesního hospodářství není správné hledat v introdukci a velkoplošném pěstování cizokrajných a potenciálně invazních nebo ostatní druhy vytlačujících druzích dřevin (nejde jen o douglasku). Je nutné minimalizovat monokulturní způsob hospodaření a naopak snažit se o co nejpestřejší druhovou skladbu.
Vyslyšte, prosím, pane Brabci, názory a doporučení odborníků, kteří mají kapacity na to vědecky zhodnotit veškeré dopady navrhované novely zákona. Budeme Vám všichni občané vděčni. Jste přeci jen zvolený zástupce lidu a měl byste vyslechnout, co lid říká a jednat v jeho prospěch, ne ve prospěch firem a jejich zisků.
Děkuji, úctou, Jindřich Sojka

Jindřich S.

Předmět: douglasky
Dobrý den, měl bych několik dotazů,které se týkají likvidování naší přírody. Proč zvažujete novelu,kterou akorát můžete lesům ušk...

František M.

Celý dopis

Předmět: douglasky

Dobrý den, měl bych několik dotazů,které se týkají likvidování naší přírody. Proč zvažujete novelu,kterou akorát můžete lesům uškodit. Proč do lesů vysazovat nepůvodní dřeviny? Dostali jste několik rad od odborníků a organizací, které chrání přírodu a životní prostředí a stejně k ničemu. V Úřadě životního prostředí by měli sedět lidé co přírodu neberou na lehkou váhu a nechtějí si za každou cenu namastiti jen kapsy. Určitě je těžké bát politikem. Protože politik už není člověk ale nenasytná bytost, která pro peníze nechá vše zničit. Příroda musí ustupovat dálnicím, nesmyslným vozovým parkům, halám, které ani nezaměstnávají české občany. Proč vlastně tenhle úřad existuje, když zaměstnanci jdou každém špatnému projektu na ruku. Na dálnici, nic nevypěstujete a hala vám nebude ochlazovat planetu. Neničte je! Chrante nová území, kde mohou vzniknout nové přírodní parky. Nekácejte zdravé stromy kolem železničních tratí. Spíš je tam vysazujte. Chrantě přírodu prosím.

Děkuji a s pozdravem František Mergl

František M.