Často kladené otázky

PŘIPOJTE SE K VÝZVĚ ZACHRAŇME LESY

63,053
z 100000
63.05%

Naléhavě žádáme Vládu České republiky a Parlament České republiky - zajistěte nám a našim dětem lesy věkově i druhově pestré, zdravé a krásné lesy vhodné pro odpočinek včetně ostrovů divoké přírody. Vraťte život zpět tam, kam patří.

Zajistěte ohleduplné hospodaření v lesích s akcentem na zaměstnanost místních lidí namísto velkých těžařských firem.

Upravte v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky, dotace, zaveďte lepší certifikaci veřejných lesů a změňte zadání pro státní podnik Lesy ČR.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Zaškrtnutím pole udělujete Hnutí DUHA (IČ 15547779) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na osobni.udaje@hnutiduha.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Hnutí DUHA najdete na https://zachranmelesy.cz/informacni-memorandum. za účelem informování o aktivitách v rámci výzvy Hnutí DUHA a o jeho dalších aktivitách k ochraně životního prostředí.
utm

KTERÉ ZMĚNY SE NÁM SPOLEČNĚ ZATÍM PODAŘILO PROSADIT?

Veřejné lesy zůstanou nás všech

Díky novele zákona se už nemusíme bát, že by se naše lesy prodaly soukromým developperům či investorům. Jsou tady a pro nás pro všechny.

Lesy budou pestřejší, bohatší a krásnější

Díky změně vyhlášky zákona o lesích se můžeme těšit na lesy plné různých druhů stromů.

Třetina lesních druhů bude mít domov

Oddechnout si může až třetina lesních druhů, kterým dá domov ponechané mrtvé dřevo. Těžební zbytky se díky novele zákona budou nechávat v lese.

Život v lese bude zase v rovnováze

V lese díky novele zákona bude jen tolik zvěře, aby neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. V lese začne panovat rovnováha divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.

NAVRŽENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 'PEKAROVÁ, FIALOVÁ, HOLOMČÍK', O KTERÝCH SE BUDE HLASOVAT V ZÁŘÍ

Pozměňovací návrhy G.3.1., G.3.2. („lhůta pro zalesnění”), kterými se mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.
Vysázet les přestává být taková legrace, jak by se mohlo zdát. Vhodných sazeniček je absolutní nedostatek. To ale není největší problém. Na velkých mýtinách po kůrovcové kalamitě malé, vysázené stromky usychají, spálí je slunce nebo je sežere zvěř. Peníze vynaložené na výsadbu tak vyhazujeme oknem. Stačilo by přitom jen nechat více času lesníkům i přírodě, která by na velké mýtiny přinesla nový život. Nový les by pod její taktovkou byl odolnější a pestřejší, protože stromy vyrostlé přirozeně ze semínek jsou nejlépe přizpůsobené danému místu a zelenají se tam, kde umělé výsadby usychají. Bez zbytečných investic. Za to stojí zvednout ruku, co říkáte?
Pozměňovací návrh G.1 („rizikové dřeviny”), kterými se mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.
Hlasujte pro zelené české lesy. Jen příroda nakonec ukáže, který druh stromů vydrží sucho a změny klimatu. Vy jí svým hlasem můžete pomoct. Není tedy lepší mít lesy pestré a nespoléhat zase na smrk, který schne a žere ho kůrovec? Vždyť jen hlupák dělá stejnou chybu dvakrát.
Pozměňovací návrhy G.7.1., G.7.2., G.7.3., G.7.4., G.7.5. a G.7.6. („zákon o myslivosti”), které mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.
Lesy mají být plné života. Plné zvířat, rostlin, různých druhů stromů nebo hub. Takové lesy by se líbily snad každému. Smutné je, že se jejich rovnováha vlivem člověka rozklížila. Vyhnali jsme velké šelmy, a laně, srny, jeleni či jiná spárkatá zvěř se přemnožili. Poslední predátoři jim měli být myslivci. Nebyli... Nyní spásají prakticky veškeré nově vyrostlé nebo vysázené stromky, které nejsou schované za pletivem. Naše budoucí lesy zmizí v břichu přemnožené zvěře. Hlasujte pro navrácení křehké rovnováhy.
Pozměňovací návrh G.2. („holoseče”), kterým se mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.
Způsobíme-li lesu jizvy jako jsou třeba mýtiny nebo velké holoseče, netrpí pouze oči a srdce jeho návštěvníků a košíky houbařů. Koruny stromů přestanou bránit lesní půdu před rozmary počasí. Sluneční paprsky z ní vysají téměř veškerý život a deště postupně vrstvu po vrstvě odplavují. Vypěstovat na velkých holosečích nový les je obtížné. Malé stromky usychají. Pokud se holosečím vyhneme stejně, jako navrhuje tento pozměňovací návrh, vrátí se do lesů život rychleji. A to stojí za hlas, nemyslíte?
Pozměňovací návrhy F.5. a F.6 („újmy”), kterými se mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.
Dobrý hospodář dává korunku ke korunce. V tomto pozměňovacím návrhu však nejde ani tak o lesní hospodáře, ale o stát. O stát jako hospodáře. Zatím nikdo nezbohatl tak, že si vytáhl korunu z jedné kapsy a strčil si ji do druhé. To přesně však děláme, pokud žádáme státní Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK), aby platila takzvané “újmy” (vzniklé například tím že se kvůli ochraně půdy nevytěží všechny stromy) státním podnikům Lesy České republiky nebo Vojenským lesům a statkům. Teď je to ale megaprůšvih pro přírodu - díky rozsahu kalamity nemá státní AOPK pro státní Lesy ČR a další vlastníky dost peněz a hrozí velkoplošná těžba v chráněných územích. Buďte dobrý hospodář, nebo hospodářka a zachraňte naši přírodu, podpořte pozměňovací návrh svým hlasem.
Pozměňovací návrh B.4. („ponechání souší, doplnění těžby v lese nízkém a středním”), kterým se mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.
Váš hlas tomuto pozměňovacímu návrhu umožní do umírajících lesů rychleji vrátit život. Nejen život v korunách stromů, ale vrátí domov i třetině obyvatelů lesa.
Pozměňovací návrhy G.5 a H.1.2. („lesní zákon vůči zákonu o ochraně přírody a krajiny”), které mění lesní zákon č. 289/1995 Sb. a zákon o ochraně přírody č. 114/92 Sb.
Je zákon lesa přírodním zákonem? Je i není. Lesní zákon se v některých případech „pere” se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Důsledkem jsou pouze spory. Tento pozměňovací návrh se jim snaží vyhnout a sladit lesní zákon se zákonem o ochraně přírody a naopak. Pokud podpoříte tento pozměňovací návrh svým hlasem, bude lesní zákon i zákonem přírody. A tak to má být.
Pozměňovací návrh G.4. (“použití opatření k ochraně lesa možnostem vlastníků”), který mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.
Zákony se dodržovat musí. Ale co když to nejde? Vlastníci by moc rádi zpracovali a odvezli dřevo napadené škůdci, jak jim nařizuje zákon. Bohužel není dost lidí a techniky, které by jim pomohli. Přepravci i těžaři nestíhají a na vlastníky čekají postihy a pokuty. Tento pozměňovací návrh by upravil zákonné povinnosti vlastníků, tak aby se zákon dal dodržovat. Hlas pro tento pozměňovací návrh je hlas z čistého rozumu.
Pozměňovací návrhy F.1., F.2., F.3., F.4. („tvar lesa”, "stanovení, kdo uděluje výjimky k těžbě porostů mladších 80ti let", "vyhlášky pro národní parky"), kterými se mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.
Otýpka dříví není jediné, co se svazuje. Některé stromy musí růst zavázané celý život. V lesích, které jsou spoutané zákony. Tedy spíš ruce hospodáře, který by rád v lese hospodařil jinak, než bylo dosud zvykem. Svým hlasem pro tento pozměňovací zákon rozvážete takové lesníky a úřady i předepsaná administrativa jim přestanou házet klacky pod nohy.
Pozměňovací návrh A.1 ("zákaz zcizení lesů"), kterým se mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.
Svým hlasem pro tento pozměňovací návrh můžete nám i našim dětem zajistit čistý vzduch, vodu a krásnou českou krajinu, za které nebudou muset platit. Hlasujte pro tento pozměňovací návrh a nechte naše lesy se všemi jeho funkcemi v našich rukou.
Pozměňovací návrh G.6. ("ochrana půdy a biodiverzity"), které mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.
Les potřebuje živiny z půdy, aby mohl růst. Proto se musí část živin z větví a dřeva po těžbě zase do půdy vrátit. Les potřebuje živé stromy. To dá rozum. Ale věděli jste, že každá třetí rostlina či živočich, kteří mají v lese domov, potřebují naopak právě ty, které již nikdy do nebe nevyrostou? Pro třetinu organismů jsou suché či spadlé stromy domovem nebo lednicí. Konec konců i samotný les potřebuje staré dřevo, které vyživuje kořeny nových stromů. Staré a mladé kmeny se v lese potřebují. Společně jsou odolnější. Zaslouží si váš hlas?
Nedovolme, aby české lesy přišly o své kouzlo, nebo dokonce dále umíraly. Zasaďte se s námi o budoucnost českých lesů. Příroda potřebuje každého z nás.

SEDM BODŮ PRO ZDRAVÉ LESY

1. Lesy pestré, bohaté a krásné

Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám.

2. Lesy šetrně obhospodařované

Chceme lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen škaredé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy uměle vypěstované na holinách jsou náchylnější k budoucím kalamitám.

3. Lesy s ostrovy divoké přírody

Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům - pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.

4. Život v lese v rovnováze

V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.

5. Lesy pro všechny

Lesy nemají být pouze „pole na dřevo“. Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny - turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce.

6. Transparentní a ohleduplnou péči o lesy

Chceme, aby hospodaření ve veřejných lesích namísto velkých těžařských firem podporovalo zaměstnanost místních lidí včetně místních dřevozpracovatelů.

7. Zasadit se o lepší lesy

Jeden krok můžeme udělat my všichni. Apelovat touto výzvou na ty, kteří to mohou změnit a také přijmout vlastní závazek k tomu, co může ovlivnit každý z nás: při návštěvách lesa se chovat uctivě ke stromům, zvířatům, rostlinám i lesní půdě a s uvážlivostí využívat bohatství, které nám naše lesy přináší.

K TOMU JE POTŘEBA ZMĚNIT ZÁKONY, VYHLÁŠKY, DOTACE, VYBRAT LEPŠÍ CERTIFIKACI PRO VEŘEJNÉ LESY, A ZMĚNIT ZADÁNÍ PRO STÁTNÍ PODNIK LESY ČR.

Nejnovější články